Grunnsteinene

„Disse materialene inneholder det komplette grunnlaget til det eneste spillet i universet hvor alle vinner, selve det triumferende livs spill.”

L. Ron Hubbard
Grunnleggende bøker og foredrag: L. Ron Hubbards bøker inneholder resymeer av gjennombrudd og konklusjoner etter hvert som de fremkom i løpet av forskningen. Umiddelbart etter utgivelsen av en ny bok holdt Ron i mange tilfeller en foredragsserie for å forklare ting ytterligere og gi en innsikt i disse oppdagelsene så vel som den fulle anvendelsen av dem i auditering og i livet. Hvis man studerer dem sammen med boken kan man oppnå et nivå av forståelse som ellers ikke er mulig.
Lær mer