Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Phoenix-foredragene: Å frigjøre menneskeånden

Phoenix-foredragene: Å frigjøre menneskeånden

Phoenix-foredragene: Å frigjøre menneskeånden

Her er overblikket over hele Scientologi. Etter å ha kodifisert emnet Scientologi i Skapelsen av menneskelige evner, holdt Ron deretter en rekke halvtimes foredrag som spesifikt skulle ledsage et fullt studium av boken. Fra de essensielle elementene som ligger til grunn for teknologien –Aksiomene, Eksistenstilstandene og Betraktninger og mekanikk –til prosessene i Intensiv Prosedyre, inkludert tolv foredrag som beskriver thetan eksterior-prosessene i Rute 1, en etter en –alt er dekket fullstendig og gir en begrepsmessig forståelse av vitenskapen om kunnskap og OT-evnene i naturlig tilstand.Her har vi de grunnleggende prinsippene som alt annet i Scientologi hviler på, inklusive den omfattende fremstillingen av religionen og dens arv – Scientologi, dens generelle bakgrunn.Dette er derfor den skjellsettende foredragsserien om selve Scientologi og det aksiomatiske grunnlaget for fremtidig forskning.

Les mer
kjøpe:
3 900 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 42

Mer om Phoenix-foredragene: Å frigjøre menneskeånden

Det viktigste vi i dag har avdekket, er den beingnesstilstanden man faktisk er i. I stedet for spekulasjoner om hvorvidt mennesket har en sjel eller ikke, hadde vi data. Vi vet nøyaktig hva en thetan er, vi vet et enormt antall ting med stor nøyaktighet. L. Ron Hubbard

Phoenix, Arizona 1954: L. Ron Hubbard hadde forsket, holdt foredrag og gitt gruppeprosessing nesten kontinuerlig i året som hadde gått. Målet med denne intense aktiviteten var å oppnå et mål som var like gammelt som mennesket selv – å frigjøre menneskeånden.

Kjernen i denne aktiviteten var en ny undervisningsplan: Avanserte kliniske kurs (Advanced Clinical courses), som gav en dyp innsikt i fenomenene både i sinnet og ånden samt den logiske begrunnelsen for forskning og undersøkelse. Grupper av utdannede auditører meldte seg på til seks ukers-perioder med studium, ko-auditering og personlig instruksjon og foredrag av Ron. Og den treningen var ubønnhørlig. Faktisk hadde han over en periode på ni måneder holdt sju ACC-er rett etter hverandre som omfattet mer enn 450 foredrag.

Det var to formål med treningen: For det første, å eksteriorisere auditørene selv; og for det andre, å øke villigheten og evnen deres til å auditere andre til den tilstanden. På det sjuende ACC-et, og med nøyaktig disse målene for øye, hadde Ron lykkes med å sluttføre et prosessingprogram som en hvilken som helst auditør – selv en med relativt lite trening – kunne og ville gjøre andre frie med. Og med det var ikke bare treningen stabilisert, men han kunne også bekjentgjøre:

«Dette året, 1954, har vi prosesser som selv når de brukes på grupper, produserer en tilstand av beingness, en masse, som noen få utvalgte famlet etter for 2500 år siden. Vi behersker livets fenomener i større store grad enn noen annen noensinne tidligere har gjort det.»

I kjølvannet av disse ordene satte Ron seg fore å gjøre sine hardt tilkjempede oppdagelser om til et konsist og likevel omfattende studiekurs, som enhver scientolog raskt kunne tilegne seg. Han var med andre ord på vei til å presentere et fullstendig overblikk over Scientologi.

Med akkurat dette for øyet satte han sammen en standardisert lærebok, Auditørens håndbok, som nå er kjent som Skapelsen av menneskelige evner – En håndbok for scientologer.I juli 1954 ledsaget han boken med en rekke foredrag på en halv time hver, som oppsummerte prinsippene, utøvelsen og visdommen i Scientologi.

I de følgende månedene tilføyde Ron flere foredrag for å avrunde denne historiske foredragsrekken. Først spilte han i august inn fire foredrag som beskrev Aksiomene. Så i oktober holdt han ytterligere tolv foredrag som det ene etter det andre beskriver de legendariske eksterior thetanprosessene i Rute en.

Den endelige samlingen av foredrag, håndplukket av Ron, som ble utgitt til scientologer generelt som Foredragene til det Profesjonelle kurset i Phoenix, ble snart kjent som Phoenix-foredragene.

Her er da oppsummeringen av Scientologi, selve essensen som emnet hviler på, det omfattende utsagnet om religionen og dens herkomst, og derfor den omfattende foredragsserien om Scientologi i seg selv.

Disse foredragene, som er like avgjørende som de er udødelige, står som Rons skjellsettende oversikt over Scientologi-religionen, og inneholder grunnelementene, aksiomene og sannhetene som for første gang gjorde frihet fra den endeløse spiralen av fødsel og død mulig.

« Basics Lectures