Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Foredrag til profesjonelt kurs i Dianetikk

Foredrag til profesjonelt kurs i Dianetikk

Foredrag til profesjonelt kurs i Dianetikk

Etter seks måneder med reiser over hele landet der han holdt foredrag for de første Dianetikk-utøverne, samlet Ron auditører i Los Angeles for et nytt profesjonelt kurs. Emnet var hans neste omfattende oppdagelse om livet – ARC-trekanten. Den beskrev det innbyrdes forholdet mellom Affinitet, Realitet og Kommunikasjon. Gjennom en serie på femten foredrag kunngjorde LRH en rekke ting for første gang, inklusive Logikkspektret, som inneholdt en uendelighet av gradjenter fra rett til galt; ARC og dynamikkene; Toneskalaen over ARC; Auditørens kodeks og hvordan den forholder seg til ARC; og Tilgjengelighetskartet som klassifiserer en case og hvordan den prosesses. Her finner du både den endelige beskrivelsen av auditeringsprosedyrene i Bok En og oppdagelsen som all ytterligere forskning var basert på. Man trodde i over femti år at dataene i disse foredragene hadde gått tapt, og at de bare var tilgjengelige i notater fra studentene, utgitt i Notater fra foredragene. Nå er de opprinnelige opptakene funnet, og de gjøres bredt tilgjengelige for første gang. Her finner du både den endelige beskrivelsen av auditeringsprosedyrene i Bok En og oppdagelsen som all ytterligere forskning var basert på. Livet på sitt høyeste nivå, Forståelse, består av Affinitet, Realitet og Kommunikasjon. Som LRH sa, den beste beskrivelsen av ARC-trekanten som eksisterer, kan finnes i disse foredragene.

Les mer
kjøpe:
2 100 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mer om Foredrag til profesjonelt kurs i Dianetikk

Videre arbeid og forskning omkring emosjon vil utvilsomt føre til en enda klarere forståelse av den. Men vi har nå en fungerende kunnskap om emosjon. Vi kan bruke det vi vet og frembringe resultater med det. Når vi vet mer, vil vi bli i stand til å frembringe langt bedre resultater, men akkurat nå kan vi lage Releasen og den Cleare. Hvis vi behandler emosjon som fastbundet livskraft, og hvis vi følger disse generelle reglene for å frigjøre den, vil vi oppnå svært stort utbytte hos enhver preclear. Faktisk vil vi oppnå våre største enkeltfremganger ved å frigjøre emosjon på denne måten.» – L. Ron Hubbard

Med utgivelsen den 9. mai 1950 av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, hadde Ron ikke bare skaffet til veie håndboken om Dianetikk-prosedyre, men også stukket ut kursen mot fremtidig forskning på bedre og raskere resultater. De siste sidene i denne første boken oppmuntret faktisk til forbedringen av den eksisterende teknikken:

«Vi har her noe som aldri før har eksistert, en vitenskap om sinnet som fungerer uten unntak. Det er uunngåelig at anvendelsesmetodene kommer til å forbedres.»

For å skaffe til veie både utdannelse av auditører og casene som bedre anvendelsesteknikker kunne prøves ut på, ble det etablert en Dianetikk-forskningsstiftelse og skole i løpet av noen få uker etter at boken opprinnelig ble utgitt. Men et overveldende krav om instruksjon overskred kapasiteten omtrent umiddelbart, der Dianetikk-lesere som ønsket å melde seg på, bokstavelig talt slo leir i Rons hage i Elizabeth, New Jersey. Selv om de på få uker vokste inn i større lokaler, var selv disse for små på bare noen uker. Og slik fortsatte det bokstavelig talt i uke etter uke, måned etter måned. Avisene beskrev svært korrekt at Dianetikk-bevegelsen spredte seg som ild i tørt gress fra kyst til kyst.

Derfor etablerte Ron et nytt hovedkvarter på vestkysten i USA, i Los Angeles, California. Etter dette reiste LRH regelmessig fra kyst til kyst – og presenterte gjennombruddene sine for disse første Dianetikk-utøverne – det aller nyeste, dag for dag, 135 foredrag på 150 dager.

Men mens hvert påfølgende fremskritt brakte målet Clear stadig nærmere, kom det Ron beskrev som den neste milepælen i Dianetikk i november 1950 – selve oppbygningen i og kilden til emosjon i seg selv. Boken Dianetikk omfattet allerede et Beskrivende diagram som avmerket Overlevelsespotensialet på alle de fire dynamikkene, og viste en Toneskala over emosjon. Men som Ron kunngjorde, var beskrivelsen av denne skalaen todimensjonal, mens det han nå hadde oppdaget omfattet tre dimensjoner. Denne oppdagelsen var trekanten med Affinitet, Realitet og Kommunikasjon (ARC – C for engelsk: Communication).

Bruken av den strakte seg over alt – fra alle sider av auditering til mellommenneskelige forhold og selve Livet. Disse gjennombrudden og bruken av dem ble først kunngjort i november 1950 på det nå legendariske Profesjonelle kurset i Los Angeles.

Fra Toneskalaer over Affinitet, Realitet og Kommunikasjon til ARC og dynamikkene til Tilgjengelighetskartet som veileder auditører med hensyn til hvordan man åpner caser og starter hvem som helst på veien oppover – disse foredragene inneholder ikke bare den siste bemerkningen om og den avsluttende finpussen av Dianetikk-prosedyren i Bok En, men også grunnlaget for fremtidig forskning på selve livskraften.

For å gjøre disse materialene tilgjengelige for Dianetikk-utøvere overalt, ble studentenes notater fra disse foredragene utgitt i boken Notater fra foredragene. Korrespondanse fra LRH fra denne perioden i november 1950 inneholdt instruksjonene hans om at disse foredragene skulle gjøres tilgjengelige i sin helhet. Studentenes notater skulle bare tjene som en umiddelbar utgivelse av disse gjennombruddene, til foredragene kunne reproduseres. Dermed startet en verdensomspennende leting etter disse originale innspillingene som man i over 50 år hadde trodd at var gått tapt, inntil hver eneste av de originale innspilte båndene med foredragene hans endelig ble funnet. Og kombinert med imponerende restaureringsteknikker, er disse foredragene nå tilgjengelige for første gang siden disse studentene i 1950 hørte dem i Los Angeles.

Affinitet, realitet og kommunikasjon Affinitet, Realitet og Kommunikasjon er bestanddelene i Forståelse og var fundamentet for Rons forskning og oppdagelser i løpet av de neste 35 årene, der han hele tiden bygde en bedre bro til frihet og evner. Men på tross av dette fremskrittet, henviste Ron gjentatte ganger til denne første beskrivelsen – disse foredragene – som den beste avhandlingen om ARC, som aldri ville bli forbedret.

« Basics Lectures