Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Faktorene: Beundring og gjenoppblomstringen av beingness

Faktorene: Beundring og gjenoppblomstringen av beingness

Faktorene: Beundring og gjenoppblomstringen av beingness

Med en thetans potensial fullstendig fastslått, fulgte et utadrettet synspunkt, noe som resulterte i Rons monumentale oppdagelse av et middel som løser alt og de grunnleggende lovene for theta-universet. Lover som i bokstavelig forstand er overordnet alt: Faktorene: En sammenfatning av betraktningene om menneskeånden og det materielle universet.Så dramatiske var disse gjennombruddene at Ron utvidet boken Scientologi 8–8008. Der klargjorde han både tidligere oppdagelser og la til kapittel etter kapittel som når de studeres sammen med disse foredragene, gir en høyere utdannelse etter Doctorate-kurset. Her er da foredragene som inneholder kunnskapen om universell sannhet, og som løser gåten om skaping i seg selv.

Les mer
kjøpe:
2 900 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 18

Mer om Faktorene: Beundring og gjenoppblomstringen av beingness

«Dette universet er en stor vits, men dette universet var et stort mysterium. Dette universet har måter å sanse på og skjulte påvirkninger i seg. Hvis det har skjulte påvirkninger i seg, gir det deg da noe som må forstås. Og hvis det er noe som må forstås, så ligger du dårlig an, for da kan du bare – du kan tenke på det. Det er derfor ikke noe du forstår. Det er noe du kan være. Kan du være deler av dette universet? Jøye meg, det vil jeg jammen si at du kan.» L. Ron Hubbard

Det var våren 1953, og etter at han hadde vendt tilbake til London fra Philadelphia, sendte Ron snart ut spesielle invitasjoner som kunngjorde et nytt Profesjonelt kurs.

Det var en forbløffende kunngjøring av flere grunner. I 1952 hadde det allerede kommet en ustoppelig bølge av gjennombrudd og ny teknologi. Det begynte med det første kurset om Scientologi, og hadde allerede gått videre til hele tidssporet, elektronikken i menneskelig tanke og selve strukturen i theta og Opererende Thetan.Faktisk – og om ikke annet så bare for å understreke det nye nivået som var nådd – var det Rons legendariske Philadelphia doctorate-kurs fra desember–januar, 1952–1953.

Men hvis dette kurset faktisk inkluderte det enorme omfanget av kjernen i selve livet – så åpnet det også porten til noe som var enda større: Faktorene: Sammenfatningen av betraktningene om og undersøkelsene av menneskeånden og det materielle universet.Her var langt mer enn bare det «neste utviklingsnivået». Ron hadde brakt hele emnet opp på et så høyt nivå av presisjon og samhørighet at de 30 sammenfattende utsagnene hans ikke var mindre enn monumentale. De gav også selve lovene for theta-universet som helt bokstavelig er Universell sannhet. Og denne sannheten kunne dessuten ikke bare kjennes, den kunne oppleves.

Så mens disse Faktorene også løste gåten om skaping, så var det endelige gjennombruddet som gjorde dette mulig, ikke mindre universelt:

«Du vet at folk hele tiden snakker om et middel som løser alt. Du vet at middelet som løser alt, er noe du ikke engang kunne oppbevare i en bøtte. Og grunnen til at du ikke kunne oppbevare dette i en bøtte, er at det ville gå gjennom bøtten. Og hvis det traff bakken, ville det gå gjennom planeten. Middelet som løser alt ville til slutt sluke hele universet. Og det har eksistert en masse historier om middelet som løser alt. Vel, jeg er lei for å si det, men vi måtte oppdage det her. Det er tilfeldigvis beundring.»»

Hva angår styrken til dette middelet som løser alt, beskriver LRH videre hvordan man bare med beundring kunne få MEST til å forsvinne og teoretisk sett til og med få universet til å si bang – for ikke å snakke om sin egen case. Og det er grunnen til at de foredragene han skulle til å holde var noe som så og si ingen kunne ha forventet: en høyere utdannelse etter selve Doctorate-kurset, kurset om DEG.

Til dette kom også utvidelsen av Scientologi 8–8008, som ikke bare utdypet det boken allerede inneholdt, men som la til ikke mindre enn åtte nye kapitler – Faktorene, Universer, Hvordan universer oppfører seg, Terminaler, Logikk, Assistprosessing, Kommunikasjon og ny teknologi om Visshetsprosessing.

Så velkommen til åpenbaringene avslørt av Ron ved Vårforedragene fra det profesjonelle kurset i London.

« Basics Lectures