Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Tanke, emosjon og anstrengelse

Tanke, emosjon og anstrengelse

Tanke, emosjon og anstrengelse

Med systematiseringen av Aksiomene fulgte metodene til å ta for seg nøkkelpunktene i en case, som kunne løse all aberrasjon. Grunnleggende postulater, Primær tanke, Årsak og Effekt, og virkningen av disse på alt fra hukommelse og ansvar til personens egen rolle i det å gi engrammer styrke – disse emnene blir bare tatt opp i denne serien. Her er også den mest fullstendige beskrivelsen av Service-faksimilen som finnes noe sted – og hvorfor løsningen av den tar hånd om de manglende evnene som personen har pålagt seg selv.

Les mer
kjøpe:
3 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 21

Mer om Tanke, emosjon og anstrengelse

«En person kan på et hvilket som helst tidspunkt av sin egen frie vilje plutselig si: ’Jeg vil være.’ Jeg er sikker på at det er svært få mennesker her som ikke har hatt en opplevelse av å være fullstendig tynnslitte og utslåtte, og livet har trampet på dem, og de har fotspor på seg, og de har vært syke i lang tid. Og plutselig uten noen tilknyttede grunner i det hele tatt, sier de plutselig: ’Vel, jeg vil være.’ Og plutselig slutter de å være syke, og begynner å bli effektive, og begynner å utrette ting, og går videre fremover. Fantastisk. L. Ron Hubbard

Høsten 1951 var verden oppslukt av en ny krig i Korea. Både USA og Kina hadde gått inn i striden, og konflikten truet med å komme ut av kontroll. Amerikanske overskrifter presset på for en nasjonal beredskap overfor et nært forestående russisk angrep. Mennesket ble truet av krefter som lå utenfor dets kontroll.

Men det var en helt annen slags eksplosjon som var på vei til å skje – en som radikalt ville forandre denne vedvarende oppfatningen av «Mennesket, offeret». Episenteret var Wichita, Kansas, og spesielt Douglas Street 211, det travle midtpunktet for en voksende og vital Dianetikk-bevegelse.

Studenter kom fra alle deler av USA for å lære om auditering og være til stede ved Rons ukentlige foredrag, som ble sett frem til med store forventninger. Her avslørte Ron resultatene av sin pågående forskning som i løpet av de 17 månedene som hadde gått siden utgivelsen av Dianetikk, hadde avdekket enda flere hemmeligheter i menneskesinnet.

I oktober, da Ron systematiserte denne kunnskapen i Logikkene og Aksiomene, avdekket han dem for en spesielt sammenkalt auditørkonferanse. Gjennom en serie på ti foredrag, Logikkene og Aksiomene, klargjorde han ikke bare alle foregående oppdagelser, men han stakk også ut en dristig ny kurs for det som skulle komme. For blant gjennombruddene hans var det en faktor som raget over alle de andre: SELVDETERMINISME.

Dermed var ikke mennesket et blad som ble blåst omkring av tilfeldighetenes vinder. Det harde, kalde faktumet som kom til syne i Aksiomene, var at et vesen bare ble aberrert gjennom sitt eget samtykke.

På denne måten dukket det opp en fullstendig ny dimensjon i håndteringen av caser. Mens stimulus–respons-mekanismen ANSTRENGELSE hadde blitt utforsket i Dianetikk, og kompleksitetene i EMOSJON hadde blitt kartlagt i Vitenskapen om overlevelse, fant man at det lå en faktor til grunn for begge, som holdt aberrasjonen på plass: TANKE.

For å ta for seg alle de tre punktene TANKE, EMOSJON og ANSTRENGELSE, utviklet Ron de «Femten Aktene» i Avansert Prosedyre. Og i november utgav han de samlede oppdagelsene sine i en ny bok, Avansert prosedyre og aksiomer.

Deretter kunngjorde han også at det skulle avholdes et Profesjonelt kurs senere den måneden, hvor han ville instruere i anvendelsen av alt det denne læreboken inneholdt. Søkerne fikk beskjed om at de personlig skulle melde seg ved stiftelsen i Wichita – og det gjorde de i et stort antall. Slik begynte det Profesjonelle kurset og de elleve foredragene som utgjør Tanke, emosjon og anstrengelse-serien.

Det viktigste av gjennombruddene Ron gjorde kjent, er den originale og mest fullstendige definisjonen og beskrivelsen av SERVICE-FAKSIMILEN. Her avslørte han i detalj de mekanismene som et vesen bruker til å postulere sine egne sykdommer og manglende evner. Her var altså hvordan og hvorfor denne dramatiseringen oppstod og alt som lå bak den – fra POSTULATER og PRIMÆR TANKE til anatomien i TRO og veien til FULLT ANSVAR.

Kort sagt, her er den fullstendige utviklingen fra kodifiseringen av Logikkene og Aksiomene (foredragene Logikkene og Aksiomene), til teknikkene i Avansert Prosedyre som anvender gjennombruddene i disse aksiomene (boken Avansert prosedyre og aksiomer), til det Profesjonelle kurset som underviser en i deres fulle bruk og anvendelse (foredragene Tanke, emosjon og anstrengelse).

Her er da gjennombruddene som utgjør vendepunktet fra Dianetikk til Scientologi, og fra EFFEKT til ÅRSAK.

« Basics Lectures