Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Samlingskongressen

Samlingskongressen

Samlingskongressen

Den historiske kongressen som kunngjorde gjenforeningen av emnene Dianetikk og Scientologi med utgivelsen av Dianetikk 55! Frem til da hadde de virket innenfor hvert sitt område: Dianetikk rettet seg mot Mennesket som Menneske – de første fire dynamikkene, mens Scientologi rettet seg mot selve livet – den Femte til den Åttende dynamikken. Formelen som skulle fungere som grunnlaget for all fremtidig utvikling, lå i ett enkelt ord: Kommunikasjon.Det var et altoverskyggende gjennombrudd som Ron senere kalte: «Den store oppdagelsen i Dianetikk og Scientologi.» Her er da foredragene slik det skjedde.

Les mer
kjøpe:
2 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 16

Mer om Samlingskongressen

La oss finne ut hvor dugelig en person kan være og hvor fri han kan være. Og hvis vi oppdager dette, vil vi umiddelbart oppdage hvorfor forskning og undersøkelse innen feltet Dianetikk og Scientologi vil fortsette å utvide seg – fordi retningen mot evne er den eneste retningen det noensinne virkelig har hatt. Jo mer dugelig vi kan gjøre en person, desto friere er han. Jo flere dynamikker han overlever langs, desto mer beingness er han. Og derfor er vi dugelige hvis vi følger evne. L. Ron Hubbard

Høsten 1954 spredte ryktet seg om at Ron skulle snakke på en enestående kongress – en som ble sponset av både Hubbard Dianetikk-forskningsstiftelsen og Hubbard-assosiasjonen av scientologer internasjonalt. Den felles støtten var viktig, for den markerte gjenforeningen av Dianetikk og Scientologi, både fysisk og filosofisk.

Før dette tidspunktet hadde hvert av emnene fungert uavhengig av hverandre. Dianetikk rettet seg mot Mennesket som menneske på de første fire dynamikkene, mens Scientologi tok for seg hele livet – og favnet Den femte til og med Den åttende dynamikken.

Med flyttingen av den opprinnelige Hubbard Dianetikk-forskningsstiftelsen fra Elizabeth, New Jersey, til Phoenix der HASI lå, satte Ron seg fore fullt ut å besvare to spørsmål i lys av alt som hadde skjedd siden 1950: «Hva er Dianetikk?» og Hva er Scientologi?

Så den 28. desember 1954 samlet et stort publikum seg i Phoenix, Arizona, for Samlingskongressen.Den ble i Scientologi-journalen beskrevet som «det viktigste som noensinne har skjedd når det gjelder begivenheter i Dianetikk og Scientologi», og ordene var velvalgte.

For Ron åpnet med utgivelsen av en ny bok, Dianetikk 55! I denne ble både Dianetikk og Scientologi fullstendig gjendefinert og samordnet, og fire år med oppdagelser ble dermed integrert til et sammenhengende hele. Avgjørende spørsmål om Menneskets og livets natur som opprinnelig ble stilt på slutten av Bok En, hadde nå blitt besvart i Scientologi med isoleringen av menneskeånden og faktumet eksteriorisering. Dette kastet i sin tur et nytt lys over den sanne naturen og kilden til engrammer, aberrasjon og det reaktive sinnet, og dermed var ringen sluttet. L. Ron Hubbard Ron kalte derfor denne nye håndboken «Den andre boken i Dianetikk».

Fra da av skulle begge emnene bevege seg fremover sammen. Og med dette for øye avslørte Ron det neste trinnet – et gjennombrudd som ikke bare skulle revolusjonere auditering, men hele området mellommenneskelige forhold. Dette gjennombruddet var den hittil ukjente Kommunikasjonsformelen – nøyaktige prinsipper som for første gang definerte perfekt kommunikasjon.

I disse foredragene definerte Ron ikke bare anvendelsen av Kommunikasjonsformelen i session, men også med hensyn til en persons kommunikasjon med andre, med seg selv, med kroppen sin og med det fysiske universet. Disse oppdagelsene omfattet og avklarte dermed mekanismene i spill og tilfangetakelse, hvorfor det fysiske universet vedvarer, og til og med hvorfor et vesen har et reaktivt sinn.

Disse foredragene var så viktige at opptakene ble sendt på en omfattende reise rundt til organisasjonene internasjonalt, for at alle Dianetikk-utøvere og scientologer skulle få tilgang til teknologien som Ron senere henviste til som den store oppdagelsen i Dianetikk og Scientologi.For magien i Kommunikasjonssyklusen, som ble avslørt på denne kongressen, er grunnelementet i auditering og den primære grunnen til at den virker.

Dette er altså gjennombruddene i kommunikasjon som ligger til grunn for alt liv.

« Congress Lectures