Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Scientologi: Første milepæl

Scientologi: Første milepæl

Scientologi: Første milepæl

Ron begynte det første foredraget i denne serien med seks ord som kom til å forandre verden for alltid: «Dette er et kurs i Scientologi.» Deretter beskrev Ron ikke bare den enorme rekkevidden til dette som da var et splitter nytt emne, han gav også en detaljert redegjørelse for sine oppdagelser om tidligere liv. Derfra gikk han videre til å beskrive det første E-meteret og hvordan det opprinnelig ble brukt til å avsløre thetalinjen (det fullstendige sporet av en thetans eksistens), som klart forskjellig fra den genetiske kroppslinjen (det fullstendige tidssporet til kropper og deres fysiske utvikling). Dette knuste «ett liv»-løgnen og avslørte hele tidssporet av åndelig eksistens. Her er altså selve begynnelsen til Scientologi.

Les mer
kjøpe:
3 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 22

Mer om Scientologi: Første milepæl

Akkurat nå er vi nødt til å gå langt nok fremover som individer, forbi den første milepælen, til at noen av menneskets faktiske iboende mål kan bli virkeliggjort i dette universet. Og vi kan gjøre det, for enhver tvil som du har i nettopp dette øyeblikket, er bare en aberrasjon. Alt som kjemper imot deg i dette øyeblikket, kommer innenfra deg selv. Det er ingenting – ild, sverd, politi, nasjonale regjeringer, økonomiske systemer – ingen av disse tingene kan stoppe mennesket når det først har startet. Og det vi prøver å gjøre, er å starte mennesket. L. Ron Hubbard

I begynnelsen av 1952 hadde Rons undersøkelser tatt ham til et fullstendig nytt syn på menneskets historie. Dette sporet av oppdagelser begynte sommeren etter utgivelsen av Dianetikk. Det ble startet på grunn av auditørrapporter om at preclearer kontaktet hendelser som bare kunne forklares som tidligere liv.

«Jo mer man forsket,» skrev han, «jo mer fikk man forståelsen for at her i dette vesen kalt homo sapiens, var det rett og slett for mange ukjente faktorer.»

Ron undersøkte i de følgende tjue månedene disse ukjente omhyggelig, og han bekreftet sine egne forskningsresultater med informasjon fra auditører i feltet. Av altoverskyggende viktighet i denne undersøkelsen var utviklingen og bruken av det første E-meteret, noe som lot ham avsløre og kartlegge hendelser som lenge hadde vært skjulte. Dette førte i sin tur til den forbløffende oppdagelsen at livskraft eller theta, hadde sitt eget tidsspor uavhengig av en kropp og at det strakte seg flere millioner år tilbake. Videre, slik Ron også oppdaget, fantes det visse hendelser på denne thetalinjen som var felles for alle caser.

Som en følge av dette, oppstod det et nytt og revolusjonerende bilde av Mennesket, ikke som et begrenset dyr av kjøtt og blod, men som et udødelig vesen som hadde røtter som strakte seg tilbake helt til tidenes begynnelse. Som Ron sa på det tidspunktet: «Det å finne ut hvor Mennesket kom fra, å finne ut hvor det er på vei, å finne ut hvorfor det vet hva det vet, og hva det prøver å gjøre, er selvfølgelig det største eventyret Mennesket kan oppleve.»

Et Western Union-telegram til Stiftelseskontoret i Wichita, Kansas, gav ingen antydninger om det eventyret som var på vei. «Jeg skal holde en rekke foredrag», stod det ganske enkelt, «som de Profesjonelle kursbåndene. Det starter 3. mars. Denne serien skal dekke hele emnet Dianetikk slik det eksisterer frem til i dag.» Men studentene som hadde samlet seg, visste at de beveget seg inn på et nytt område, da Ron begynte det første foredraget med seks ord som ville forandre verden for alltid: «Dette er et kurs i Scientologi.»

Og på den måten startet det første kurset som noen gang har blitt holdt om dette splitter nye emnet. Og i de mer en tjue foredragene som denne serien består av, beskrev Ron ikke bare Scientologi, dens enorme omfang, og hvor den var på vei – han beskrev oppdagelser på hele tidssporet i detalj og analyserte grundig én bestemt hendelse som var felles for alle vesenene – en hendelse som var djevelsk nok til å utslette OT-evner og fornedre en rase av sterke thetaner. Han kalte den Faksimile en.

Ved avslutningen av kurset lå det en vidåpen horisont foran de som hadde fullført kurset. Løgnen om «ett liv» hadde forsvunnet. Som Ron sa: «Det er som å ta en dømt mann ut av en celle og si: ’Der er solskinnet!’»

Så her er opprinnelsen til Scientologi, og med dette midlene til å gi Mennesket en urokkelig sikkerhet med hensyn til dets egen åndelige natur.

« Basics Lectures