Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Postulater og levende kommunikasjon

Postulater og levende kommunikasjon

Postulater og levende kommunikasjon

Ettersom den ene faktoren, som var viktig for vellykket auditering, nå var grundig beskrevet i Dianetikk 55! og til fulle ble undervist om på det niende amerikanske ACC-et, var emnet kommunikasjon tilsynelatende blitt fravristet alle sine hemmeligheter. Men slik var det ikke. Og i sitt første foredrag til auditørene på et nytt kurs ved Hubbard profesjonelt college, avslørte Ron et helt nytt datum: «Kommunikasjon disintegrerer masse, så kommunikasjon og postulater kan forårsake forandring.» Det var intet mindre enn oppdagelsen av det ene aksiomet som gjør auditering mulig – Axiom 51. Denne foredragsserien inneholder ikke bare den første beskrivelsen av Rons klassiske definisjon på kommunikasjon: «middelet som løser alt», men også bakgrunnen og teknikkene som skulle til for å kunne anvende aksiom 51 innenfor alt som heter auditering. Her er alle foredragene om Seks Grunnleggende Prosesser, Eierskapsprosessing, Toneskalaen samt anvendelsen av kommunikasjon på service-faksimilen og utregningen om «den eneste ene». Et nytt kapittel var påbegynt. Da ryktet begynte å gå, mangedoblet etterspørselen etter trening og auditering seg. HASI Phoenix flyttet inn i større lokaler og Ron la planer om å føre Scientologi inn i fremtiden med et nytt kontor i Washington, D.C., – et kontor som snart skulle bli til Founding Church of Scientology.

Les mer
kjøpe:
1 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mer om Postulater og levende kommunikasjon

«Vi har vendt enda et blad i Dianetikks og Scientologis historie med den meget krystallklare konstateringen av at løsningen for «mest» som vi har søkt etter – som er brukbar og fungerer på et hvilket som helst casenivå som man overhode kan nå med noen slags kommunikasjon i det hele tatt – er kommunikasjon.» L. Ron Hubbard

Med utgivelsen av Dianetikk 55!hadde Ron kodifisert den ene faktoren som er vital for å lykkes med auditering – kommunikasjon. Dianetikk 55! representerte et historisk gjennombrudd som var blitt utførlig undervist i på Det 9. amerikanske avanserte kliniske kurset, og det ble offentlig utgitt på Samlingskongressen i desember 1954. For ved å identifisere hver bestanddel av kommunikasjon og demonstrere hvordan de anvendes til å øke et vesens evne og bevissthet, hadde Ron gjort noe som vismenn og filosofer opp gjennom tidene bare hadde drømt om.

Man kunne tro at Rons forskning nå hadde kommet frem til alt som var å vite om emnet, men det var altså ikke tilfellet. For den 14. mars 1955, under hans første foredrag til auditører som var meldt på et nytt kurs ved Hubbard profesjonelt college, avslørte Ron et datum med en slik rekkevidde og kraft at det rakte ut over det fysiske universet og inn i selve livets kjerne.

«Energi oppløses med kommunikasjon.

Og det gir oss – og jeg vil fortelle dere om dette – Aksiom 51.

Det var nødvendig for meg å snakke til dere. Jeg vil ikke gi dere en uttalelse om Aksiom 51 slik det står i den nåværende utgaven av Skapelsen av menneskelige evner.Jeg fikk sneket det inn rett før den gikk i trykken. Så det er med i den amerikanske utgaven. Men det har å gjøre med dette – det har bare å gjøre med dette – kommunikasjon oppløser masse, så kommunikasjon og postulater kan forårsake forandring.»

Med bare ti ord hadde Ron bekjentgjort et auditeringsgjennombrudd med forgreninger som kom til å omfatte alt det som fulgte i Dianetikk og Scientologi. For det var på dette kurset som ble gitt til trenede auditører og staben på Hubbard-assosiasjonen av scientologer internasjonalt i Phoenix at Ron først uttalte sin klassiske definisjon på kommunikasjon som «middelet som løser alt».

I det han fortsatte å ikke la noe være uprøvd for å sikre at auditører fullt ut forstod hvordan man anvender Aksiom 51 i en session, instruerte Ron dem i en rekke teknikker, inkludert:

  • Toveiskommunikasjon – dens vitale rolle i de kreative kunstartene
  • Betydningsfullhet – hvordan man får preclear til å plassere betydning i liv, ting, gjenstander, rom, mennesker og tanker
  • Thinkingness – prosessing er egentlig den enkle oppgaven å lære noens tanker å bli hvor de er, eller å komme ut
  • «Eneste ene»-utregningen – hva det er, hvordan det skaper aberrasjon og dens løsning
  • Eierskap – galt eierskap skaper en vedholdenhet av faksimiler, så ved å fastslå eierskapet av bilder, kan det skapes en Mest-clear
  • Bilder – hvordan det var umulig for en thetan å havne i vanskeligheter i dette universet før han begynte å lage bilder

Da emnet kommunikasjon og dets viktige rolle i session nå var helt utviklet og i bruk, ble auditering aldri virkelig det samme igjen.

Derfor, og parallelt med Rons kunngjøring av sine nye oppdagelser, spredte ryktet seg om det som ild i tørt gress over hele USA. Ikke nok med at HASI Phoenix snart ble etablert i det nye og utvidet hovedkvarteret på North 3rd Street 1017 – hvor Ron holdt foredrag for profesjonelle kursstudenter i dets imponerende auditorium – men siden etterspørselen etter Scientologi var i sterk stigning på østkysten, la Ron planer om å føre Scientologi langt inn i fremtiden med et nyetablert kontor i Washington, D.C. Det kontoret skulle snart bli til Founding Church of Scientology.

« ACC Lectures