Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Theta-clear-kongressen

Theta-clear-kongressen

Theta-clear-kongressen

Et eksperiment som fengslet verden: Fem meter høye tomatplanter og agurker på størrelse med vannmeloner skapte forsider verden over. Men hva disse avisene visste, var ikke engang halvparten av den episke sagaen som knyttet seg til Rons drivhuseksperimenter, og var et gjennombrudd angående selve livet: hvordan de grunnleggende postulatene overlev og bukk under påvirker livet og resulterer i spillet som heter «offer». I kjølvannet av det gjennombruddet kom ytterligere oppdagelser som avslørte de grunnleggende årsakene til et vesens postulater om selvødeleggelse og løsningen på dem – kommunikasjonsprosesser som feier sporet rent for grunnleggende aberrasjoner. Her er også hvor anvendelse økte til solide dimensjoner med bekjentgjøringen av en ny type auditering som gjorde én auditør i stand til å håndtere hundrevis eller til og med tusenvis av preclearer på en gang. Det er måten å cleare i stor skala på og en redning i en global målestokk. Og likevel, uansett hvor store disse nyvinningene var, stod det noe langt større bak dem. For her er den historiske Kongressen hvor Ron første gang annonserte ervervelsen av den mest berømte eiendommen i Scientologi: Saint Hill Manor, East Grinstead, Sussex, England.

Les mer
kjøpe:
1 300 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mer om Theta-clear-kongressen

Men det å fortsette å leve krever at man løser mysteriene som får en til å trekke seg tilbake. Og det største av disse mysteriene er mysteriet med: «Bør jeg overleve? Eller bør jeg bukke under?»L. Ron Hubbard

Målet? Clearing. Og ikke bare ett individ, men hundrevis, til og med tusenvissamtidig.

Året var 1959. Og mens Dianetikk og Scientologi hadde gått inn i sitt tiende år, tok Ron fatt på en helt ny tidsalder – en som bokstavelig talt skulle forvandle Scientologis image for alltid.

Teknologien hadde utviklet seg til det stadiet Ron hadde strebet etter siden 1950: Clearing utført av andre auditører enn ham selv var blitt en realitet. Som følge av dette kunne Ron nå konsentrere seg om metodene til å utføre det i stor målestokk. Likevel, som han beskrev det i en artikkel fra våren 1959, «Emnet clearing», var det ikke noe nytt mål:

«Da jeg i 1950 oppdaget at andre auditører ikke var i stand til dette, begynte jeg grundig å:

1. studere alle fenomener som hadde med clearing å gjøre,

2. studere metoder til å trene auditører til å gjøre det og

3. oppnå den opprinnelige tilstanden i stor målestokk fra auditører generelt på alle typer caser»

Først, og som bevis på det faktum at teknologien hadde utviklet seg til en svært høy grad av presisjon og anvendelighet – faktisk et nytt platå – holdt Ron i april 1959 Foredragene til Spesielt Hubbard profesjonelt auditørkurs, som skulle utgjøre første del av pensumet til et nytt Profesjonelt auditørkurs.Disse foredragene var så vidtfavnende at Ron beskrev dem som «grunnelementenes grunnelementer». For ytterligere å understreke at teknologien for auditører hadde stabilisert seg, fremstår disse samme foredragene stadig som den grunnleggende auditørtreningen den dag i dag.

Viktigere, og helt i tillegg til å få denne permanente innspillingen på plass, trengte Ron dette nye kurset for profesjonelle auditører med en gang for hurtig å trene auditører til noe annet han nå planla.Nemlig det ovennevnte punkt 3 – clearing «i stor målestokk fra auditører generelt på alle typer caser».

Dette var faktisk påkrevd for å gjøre utbredt clearing praktisk mulig. Tallenes tale var klar – uansett hvor mange auditører han kunne trene, ville det aldri gå raskt nok hvis hver person var nødt til å cleares en for en. Det Ron lette etter, var en metode til clearing som var «lett, rask, økonomisk», så enhver kunne benytte seg av den.

Løsningen lå i ko-auditering, hvor to auditører utgjør et team som kan auditere hverandre. Selv om ko-auditering hadde eksistert i noen år, var Ron nå i ferd med å slippe løs noe helt annet. All ko-auditering før dette tidspunktet bestod nemlig av team med trente auditører. Og hvis han var nødt til at trene hver eneste person til et profesjonelt auditørnivå før de kunne auditere hverandre, ville ingenting være vunnet.

Løsningen? Ron utviklet en helt ny type ko-auditering for den nye auditøren. Han kalte det Munnkurvauditering, siden de handlingene auditøren hadde tillatelse til å utføre, var ytterst begrensede og dermed bare krevde litt trening. Men dette var bare halvparten av løsningen.

Som det neste sammenkalte han auditører til Det 6. avanserte kliniske kurset i London, hvor han tok opp noe de aldri hadde hørt om før – hvordan en auditør kunne prosesse hundrevis, til og med tusenvis på en gang. Og ikke med Gruppeprosessing, hvor man gir kommandoer til et helt rom fullt av mennesker. Snarere et ubegrenset antall ko-auditører med bare liten trening, som i virkeligheten blir auditert av den ene trente auditøren. Det var faktisk en av de tidligste formene for prosessing som noensinne var blitt utviklet, som Ron fortalte disse auditørene på Det 6. ACC-et i London:

«Så hva er dette? Hva er Dette. Dere tror at dette er nytt. Ja, ja, veldig nytt hva teknologien angår, og forbløffende nytt hva effektiviteten angår. Men det er ikke nytt som idé. For dette er måten jeg fikk inn masser av auditeringstimer på i 1946, 47, 48 og 49.

Derfor er ideen med at én auditør håndterer en masse team, svært gammel. Men metodene det gjøres med i dag, er svært nye.»

Ja, dette var svært «nye metoder», og det hadde alt å gjøre med det legendariske siste elementet i denne perioden med forskning. For i tillegg til den praktiske treningen av auditører i London, hadde Ron også forsket et helt annet sted. Og selv om scientologer generelt ikke visste noe om det, fengslet LRH hagebruksverdenen med sine drivhuseksperimenter. Han oppnådde noen forbløffende resultater – tomatplanter 5,5 meter høye og agurker på størrelse med vannmeloner. Mens avisene snart hadde overskrifter som «dr. Hubbards atomalder-laboratorium» og på andre måter beskrev det som «en oppdagelse av umåtelig betydning for alle gartnere», er det et faktum at disse nyhetsreporterne ikke engang kjente halve historien.

For dette var i sannhet forskning som stakk dypere og hadde svært vidtrekkende forgreninger. Den avdekket de grunnleggende postulatene overleve og bukke under, og hvordan man blir et offer.Fra dette kom ikke bare mekanismene for hvorfor liv bukker under, men også prosessene som muliggjorde clearing i stor stil.

Dessuten var det bare begynnelsen. For Ron hadde plantet noe annet som snart skulle spire og gro planeten over. Og hvis det ikke har vært nevnt før, er det bare fordi det var sånn han ønsket det.

Shoreham Hotel i Washington, 4. juli 1959: en tordnende applaus i forventning om noe de ikke visste. Så ble lysene dempet, et bilde ble projisert på lerretet, ledsaget av Rons nå udødelige ord: «Og der er Saint Hill.»

« Congress Lectures