Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 6. ACC-et i London

Det 6. ACC-et i London

Det 6. ACC-et i London

Redskapene fantes nå, så auditører rutinemessig kunne frembringe cleare. Selv om tiden alene forbød trening av nok profesjonelle auditører til å individuelt cleare hver eneste person og slik prestere global clearing, hadde L. Ron Hubbard allerede funnet løsningen: Munnkurvauditering. Hvem som helst kunne gi auditeringskommandoen hvis bare en profesjonell auditør startet, avsluttet og bar det fulle ansvaret for hver eneste session. Av samme årsak planla Hubbard det 6. London ACC-et for å undervise i hva han kalte den nyeste og mest gjennomgripende utviklingen i Scientologi. Det han presenterte var intet mindre enn metoden til å cleare en planet, rett fra hvordan man forbereder en ko-auditering til åpning og vurdering av casen, og fra auditerings-prosedyrer til de administrative linjene. I sin gjennomgang av denne teknologien la han stor vekt på omfanget: «En HAS Ko-audit er hva den er. Og det eneste du er nødt til å legge til den, er en betraktelig mengde liv, evnen til å motstå de enorme forvirringene som kommer til å blowe og å fortsette med den og ta den frem til avslutningen av den.» Og med en grunnleggende oppdagelse som ble avslørt på Theta Clear-kongressen og som resulterte i de nøyaktige prosessene til HAS ko-audit, hadde L. Ron Hubbard teknologien til å redde planeten.

Les mer
kjøpe:
1 800 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mer om Det 6. ACC-et i London

Her er så en sjanse til å ta tak i jorden – bare for å si det forsiktig – og få den på veien til clear. Det er HAS ko-audit som vil få det gjort. L. Ron Hubbard

Datoen var 12. mai 1959. I Scientologi-akademiet på Fitzroy Street 37, London, skulle L. Ron Hubbard til å holde det endelige avanserte kliniske kurset for profesjonelle auditører om hvordan man leder en HAS ko-audit.

For å forstå den fulle betydningen av hva som var i ferd med å skje, må man gå tilbake til starten på historien – 9. mai 1950 og offentliggjørelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet. For mens Hubbard alltid hadde vært i stand til å frembringe Cleare ved bruk av Bok En-teknikker – han hadde i virkeligheten clearet folk siden 1947 – la han merke til at resultater oppnådd av andre auditører ikke matchet hans egne.

Til tross for de bemerkelsesverdige gevinstene som andre auditører enn L. Ron Hubbard kunne oppnå for preclearer, så var det ikke nok. For målet var og ville alltid være clearingen av en hel planet. Derfor hadde han de siste ni årene vært engasjert i intensiv forskning for å oppnå to bestemte mål:

1. Prosesser til å gå inn lavere enn nivået til enhver case og

2. Med enda skarpere fokus: utviklingen av utdannelsesprosedyrer som ville gi den nødvendige ferdigheten slik at andre auditører enn Hubbard kunne lage Cleare.

Det var et forskningsspor som hadde gitt en rik mengde teknologi som i dag står som avgjørende – Straightwire; Tanke Emosjon og Anstrengelse; Sort og Hvitt; SOP; Intensiv Prosedyre; Seks Nivåer av Prosessing og CCH-er bare for å nevne noen av milepælene – og alt ledet til utviklingen av Clear-prosedyre som han presenterte tidlig i 1958. Clear-prosedyre var en kodifisering av de prosessene som han hadde sett var mest effektive når auditører brukte dem og den inneholdt en eksakt serie med trinn for å oppnå tilstanden Clear. Og da Clear etter Clear ble laget av et bredt spektrum av auditører, var det virkelig historisk. Med ytterligere forbedring og utvikling av flere clearingprosedyrer hadde han nå ikke bare verktøyene som auditører kunne knekke en hvilken som helst case med, men fremfor alt teknikkene som de kunne utdannes med slik at de standardmessig anvendte disse prosedyrene til å lage Cleare – og det på en rutinemessig basis.

Selv om det ypperste av teknisk anvendelse var oppnådd, var det stadig en tilsynelatende uoverkommelig hindring. Tiden alene gjorde det nemlig umulig å cleare en befolkning på milliarder ved å utdanne nok profesjonelle auditører til å levere auditering på tomannshånd til hver eneste preclear på jorden. Og derfor gikk L. Ron Hubbard straks i gang med den neste oppgaven – og direkte i tråd med det som alltid hadde vært målet – global clearing.

For faktisk hadde akkurat det samme forskningssporet og utviklingsarbeidet som hadde funnet løsningen på dette med auditørens evne til å oppnå individuell clearing, også skapt det gjennombruddet som gjorde bred clearing mulig. Det var Munnkurvauditering – praktisk talt et manuskript for auditørens atferd for å maksimere precleares utbytte:

«Dette er en svært, svært viktig type auditering og noe som faktisk vil bety bred disseminering av Scientologi i stor skala. Denne Munnkurvauditeringen er en fantastisk nyvinning.»

For hvem som helst kunne nå gå inn rett fra gaten og, etter bare minimalt med instruksjon, sette seg ned med en annen like så ny person og gi auditeringskommandoen – alt sammen under overvåkning av en enkelt profesjonell auditør som startet, avsluttet og bar ansvaret for hver eneste av disse sessionene. Derfor snakket Hubbard bokstavelig talt om clearingen for millioner når han snakket om HAS-ko-audit:

«Ja, hvis du satte i gang og auditerte 20 personer på den måten, og de fikk så andre personer interesserte og du fikk noen av dem utdannet, eller la oss si at halvparten av dem så endte opp med å auditere 20 personer – selv i denne begrensede utstrekningen kan dere se vi har en ganske fin aritmetisk rekke gående. Og det er det vi ønsker å oppnå med HAS-ko-audit.»

Og derfor la han planen for Det 6. avanserte kliniske kurset i London for å instruere utdannede auditører i det han beskrev som den siste og mest omfattende nyvinningen i Scientologi. Fra hvordan en ko-audit arrangeres til case-inngang og assessment, og fra å avgjøre hvilken prosess som skal kjøres til etableringen av de administrative linjene til å ta seg av en forventet flom av pc-er – Hubbard beskrev alt sammen.

  • ARC-straightwire – den mest grunnleggende prosessen for å lage en release
  • Kommunikasjon – som fellesnevneren for materie, energi, rom, tid, livsformer og fortsatt eksistens
  • Kommunikasjonsprosesser – deres anvendelse i forbindelse med clearing
  • Beingness – dens forhold til kommunikasjon
  • Fikserte ideer og fikserte postulater – hva de er og hvordan auditering utlader dem
  • Theta-clear – en praktisk definisjon og prosedyrer
  • Opererende thetan – den første formelen for OT og dens forhold til theta-clear
  • Tredjedynamikk – når man begynner å skape orden på førstedynamikken, er det også nødvendig å skape orden på tredjedynamikken

Her er så det ACC-et hvor Ron presenterte metodene som én enkelt utdannet auditør kunne bruke til å auditere hundrevis eller til og med tusenvis av precleare. Eller når det gjaldt å oppnå det lenge ettertraktede målet – her er teknologien og den administrative knowhowen til helt bokstavelig å frelse en global befolkning på milliarder og gjøre dem frie. For som Hubbard skrev:

«HAS-ko-auditen som ledes på en god måte, har startet prosjektet ’Clear jorden’.»

« ACC Lectures