Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Valgfrihet

Valgfrihet

Valgfrihet

Som et resultat av Rons fortsatte forskning på de Seks grunnleggende prosessene, kom Seks Nivåer av prosessing, som nådde ut til enda flere caser og hadde et nivå som nådde ned under alt som tidligere var gjort. Så avgjørende var denne teknologien at han bestemte seg for å gjøre den tilgjengelig for alle auditører gjennom et intensivt tre-dagers kurs han leverte. Først kom teknologien som gjør det mulig faktisk å starte en session, for som han advarte studentene: «En gang spurte vi en dame i fem timer hva hun gjorde, før hun endelig gav oss et klart svar: ’Jeg blir auditert’. Forut for dette gjorde hun alt mulig annet.» Herfra stammer viktigheten til rudimentene, emnet for Nivå en. Så, med Rudimentene inne, skaffet Ron til veie detaljerte instruksjoner om resten: Nivå to – Lokaliseringsprosessing og Ikke-vite-prosessing; Nivå tre – Beslutningsprosessing; Nivå fire – Åpningsprosedyre ved duplisering; Nivå fem – Botemiddel for kommunikasjonsknapphet; og Nivå seks – Botemiddel for havingness og Oppdage Punkter i Rom. Målet var å rehabilitere preclears evne til å ta beslutninger og dermed valgfriheten hans. Ron betraktet disse båndene som så viktige at han eksporterte dem til akademier over hele verden. Leveringen hans av dette Profesjonelle kurset gav anledning til ytterligere to i de kommende månedene.

Les mer
kjøpe:
1 300 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mer om Valgfrihet

Med Seks Nivåer av Prosessing introduseres en auditeringsmetode og en ny auditeringsatmosfære som uttrykker den holdningen som er mest hensiktsmessig for å bevare et fortsatt stabilt utbytte i en case.» L. Ron Hubbard

Rons hjemkomst til England på slutten av 1955 bebudet ikke bare en intensiv periode med forskning og trening av auditører, den bekreftet og forsterket London som en by med en unik status i Scientologis historie. Det var her Ron først hadde definert den menneskelige ånden som et udødelig vesen som besitter evner langt utover noe tidligere forutsagt, og så kom frem til de aksiomatiske sannhetene som all etterfølgende forskning og visselig hele Scientologi var grunnlagt på.

Faktisk var det ikke bare scientologer, men også allmennheten som ivrig ventet på Rons første besøk i landet på nesten tre år, og hans offentlige foredrag – holdt på Lindsey Theatre i London – ble hurtig utsolgt. Så da Ron begynte å snakke, var det bare ståplasser tilbake, og folk presset seg sammen i midtgangen og langs sidene.

Men Rons formål med å komme til England omfattet ikke bare hans hensikt om å styrke Scientologi organisasjonsmessig for å gi service til et felt i rask vekst, men til å utdanne engelske auditører til et høyt kompetansenivå. Derfor avholdt han Det 4. avanserte kliniske kurset i London.For det var på Det 4. ACC-et i London at Ron publiserte et sentralt fremskritt i sin videre forskning inn i de Seks Grunnleggende Prosessene – nærmere bestemt Seks Nivåer av Prosessing.Det var sentralt i og med dets betydning for auditører, fordi Seks Nivåer av Prosessing nådde enda flere caser og gikk ned på et enda lavere nivå:

«Fordi vi gjør det samme som vi gjør med de Seks Grunnleggende Trinnene, bortsett fra at vi bare gjør det mye bedre, det er alt.

Så vi har ikke endret særlig mye på tingene. Men vi prøver å forstå det mer klart, og vi prøver å få caser til å gjøre raskere fremskritt.»

Faktisk var denne teknologien så vital at Ron bestemte seg for å gjøre den tilgjengelig for alle auditører – selv de med en tidsplan som ikke tillot dem å delta på et seksukers ACC. Derfor avholdt han London Hubbard profesjonelt kurs, som Ron innkalte til den 8. november 1955 i London i organisasjonens nye hovedkvarter i Brunswick House. Disse auditørene skulle motta et intensivt studium i anvendelsen av Seks Nivåer av Prosessing i løpet av de neste tre dagene.

Men først ville Ron sikre seg at auditører faktisk auditerte. Så han instruerte dem i å finne en pc og å åpne en session. Selv om saken virket klar, var den det i høy grad ikke:

«Hvordan finner vi en pc? Vi spurte en gang en dame i fem timer hva det var hun gjorde, før hun endelig gav oss et klart svar: ’Jeg blir auditert.’

Før det gjorde hun alt annet. Hun prøvde å gjennomgå sin fortid, hun prøvde å finne ut hvorfor mannen hennes hadde gått fra henne. Hun prøvde å finne ut av dette, og hun gav disse fantastiske svarene på hva hun gjorde akkurat der i den stolen. Det hun gjorde i stolen var å bli auditert, og det tok henne fem timer å finne det ut.»

Derfor – Rudimenter, en grunnleggende utvikling som Ron gjorde til emnet for kursets første foredrag. Så da Rudimentene bestemt var inne, helliget han resten av foredragene til detaljert instruksjon om alle aspektene i Seks Nivåer og understreket alltid målet med å rehabilitere preclearens Valgfrihet og hans evne til å ta beslutninger.

  • Førstedynamikken – hvorfor den er det enkleste inngangspunktet til de resterende dynamikkene
  • Restimulering – hva mekanismen er, og hvordan den bøtes på i Beslutningsprosessing
  • De Fire Toleransene – hva de er, og hvordan man ved å øke en persons valgfrihet, øker hans toleranse
  • Tanke – hver gang en person tenker en tanke, slår han huller i mest;
  • Duplisering – «Det må ikke skje igjen» betyr ingen duplisering og derfor ingen kommunikasjon, så vel som løsningen på dette i auditering
  • Kommunikasjon – livets lønn og den første fundamentale betraktningen i et hvilket som helst spill
  • Eksteriorisering – forholdet mellom det Sjette Nivået til Rute 1 i Skapelsen av menneskelige evner, og hvordan det helt og holdent er en prosess for en eksteriorisert thetan
  • «Waterloo Station» – navngitt etter den berømte togstasjonen i London, hvor den konstante travle menneskemengden gjorde den til et ideelt sted for den typen objektive prosess – og hvordan den er flat når preclear er i stand til å ikke-vite etter ønske

Alt dette gjorde Seks Nivåer av Prosessing, som Ron sa det, «så kraftig som en spansk pistol», og foredragene til Hubbard profesjonelt kurs til en ubetinget nødvendighet for auditører. Faktisk var teknologien av en så allmenn viktighet at han eksporterte båndene til Akademier over hele planeten, og leveringen av London Hubbard profesjonelt kurs førte med seg to ytterligere profesjonelle kurs-foredrag i de kommende månedene.

Og som et tegn på at navnet L. Ron Hubbard var på bokstavelig talt alle briters lepper, var det på denne tiden at en berømt engelsk avis ba om å få et eksklusivt intervju. Resultatet – en artikkel som portretterte Ron som en nybrottsmann og pioner som i oppveksten hadde hatt samtaler med hellige menn og mystikere i Østen, og hvis beretninger og lære representerte «en formidabel kombinasjon». Artikkelen, som Ron selv beskrev som «en meget lang og vennlig historie», informerte leserne om at Scientologi «viser deg dugeligheten, lederemnet, inntjeningsevnen og det lykkepotensialet som har vært der hele tiden – under overflaten».

Men mye viktigere var det at Ron oppnådde å bevæpne engelske auditører med dataene og ferdighetene til å løse alle typer caser, og dermed i siste ende å frigjøre vesener. Og når det gjaldt det ble alt han gjorde i de månedene i England kronet med hell. For som Ron skrev til redaktøren på tidsskriftet Ability i Washington, D.C.:

«Vi gjorde alle disse folkene til gode auditører med ett slag. Storbritannia er nå så mye rikere.»

« ACC Lectures