Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Kongressen om menneskeåndens anatomi

Som kulminasjonen på fem års jevn fremgang var Founding Church of Scientology i Washington, D.C., nettopp blitt etablert. Etter å ha sammenkalt scientologer til den første internasjonale Kongressen i nasjonens hovedstad, startet Ron med foredraget Menneskets håp.Tittelen var mer enn passende. For det han presenterte, var resultatet av en fremadskridende teknologi –resultater som bare kunne beskrives nøyaktig med ett enkelt ord: mirakler.Fysiske av natur – døve barn som plutselig kan høre igjen, invalide barn som kaster krykkene, og syn som kommer tilbake mens briller kastes – og likevel, alt sammen oppnådd utelukkende ved å rette seg mot thetanen. Uløselig forbundet med resultatene var et gjennombrudd som forklarer elementene i selvdeterminisme, samt midlene til å gjenvinne denne i individet. Det disse oppdagelsene førte med seg, var storslått av natur. Ikke bare sporet Ron historien til alle tidligere religioner, han avslørte også hvordan hver eneste av de drømmene de lengtet etter, nå kunne oppnås.Her er så kongressen vi vil se tilbake på som et vannskille i historien: da Scientologi stod frem som verdens første praktiske religion.

Les mer
kjøpe:
2 100 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 15

Mer om Kongressen om menneskeåndens anatomi

En scientolog kan gjøre en person frisk og glad og gi ham personlig udødelighet, ganske enkelt ved å rette seg mot menneskeånden.

Det kunne sies at vi med Scientologi er kommet inn i Den andre mirakelalderen. L. Ron Hubbard

Bak disse ordene som ble skrevet våren 1955, lå et gjennombrudd som for alltid vil bli husket som et vendepunkt for menneskeheten.

Det var grunnen til at Ron kalte inn scientologer til Shoreham Hotel til den første internasjonale kongressen som noensinne var blitt holdt i Washington, D.C. Den nyopprettede Founding Church of Scientology lå bare et par kvartaler unna, mens deltakerne kom så langt borte fra som Australia og Sør-Afrika. Alt var klart da Ron den 3. juni gikk på scenen for å holde det nå legendariske åpningsforedraget: «Menneskets håp.»

Tittelen var valgt med god grunn. For som LRH fortalte, hadde emnet allerede utviklet seg videre fra Dianetikk og dens svært presise og analytiske tilnærming til sinnets problemer, til det altomfattende emnet Scientologi og den direkte håndteringen av ånden:

«Vi erkjente at Mennesket grunnleggende sett var en maskin kun med hensyn til kroppen sin; at mennesket ellers var et åndelig vesen som ikke hadde noen begrenset overlevelse. Dette vesenet hadde en ubegrenset overlevelse.

Dere skjønner, en av de grunnleggende tingene i Dianetikk var overlevelse: Tilværelsens grunnleggende prinsipp er overlevelse. Og det er bare sant for kroppen. En ånd kan ikke gjøre annet enn å overleve, enten det er i himmelen, i helvete eller på jorden.»

Grunnen til feiringen var imidlertid nyheter av langt større betydning. For med Scientologis komme hadde emnet definitivt trådt inn i religionens område.I denne henseende var de tekniske fremskrittene sommeren 1955 intet mindre enn enhver religions drøm opp gjennom tidene. Og dette var ingen overdrivelse. Beviset var de siste resultatene Ron oppnådde – resultater som bare kunne beskrives nøyaktig med ett eneste ord: mirakler.

Som vitnesbyrd fantes flere hundre casehistorier i arkivene til Hubbard-assosiasjonen av scientologer i Phoenix: døve barn som plutselig kunne høre, lamme barn som kastet krykkene, blinde som fikk synet tilbake, og en tønne full av briller som folk hadde kastet. Men mest forbløffende av alt var det faktumet at alle slike «mirakelresultater» på ingen måte var avhengige av eller omfattet noen form for fysisk terapi. Faktisk kunne man nå løse alle avskygninger av menneskehetens sykdommer, aberrasjoner og plager ved utelukkende å ta for seg thetanen.

Videre, gjennom disse 15 foredragene og Gruppeprosessingsessionene avslørte LRH ikke bare oppdagelsen som hadde gjort denne bedriften mulig, men hvordan alle scientologer kunne bruke den. Dette er Rons foredrag som definerte hva det vil si å frigjøre menneskeånden, noe som i sin tur staket ut kursen for alle fremtidige undersøkelser i utviklingen av den teknologien som bygde Broen til Frihet som vi har i dag.

Med hensyn til hva foredragene betydde for mennesketilværelsens større og storslåtte drama, sier disse udødelige ordene fra LRH noe om viktigheten:

«Dette er en fantastisk ting, at i dag i dette tjuende århundre har tusenvis av år med tro innenfor området religion materialisert seg til noe faktisk som gjennomsnittsindividet temmelig lett kan anvende. Vi har til slutt ført dette materialet inn under kategorien ’praktisk’. Det eldste materialet som Mennesket var i besittelse av – håp, ånden – har kulminert på en måte som gjør det ytterst praktisk.»

A. Les introduksjonen til Kongressen om menneskeåndens anatomi.

« Congress Lectures