Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Clearing-kongressen i London

Clearing-kongressen i London

Clearing-kongressen i London

Den lange letingen etter sannhet, den snirklete reisen fra kultur til kultur, den farlige søken i riker få noensinne hadde skimtet, langt mindre våget seg inn i – Rons mest berømte foredrag noensinne Historien om Dianetikk og Scientologi. Og det er bare det første monumentale foredraget! Etter dette følger det episke overblikket over Scientologi – fortid, nåtid og fremtid. Ron begynner med fortiden, fra sitt nåværende utsiktspunkt av Clear og ser tilbake på hver eneste tidligere oppdagelse helt tilbake til de første Cleare han lagde i 1947. Hva det avdekket, er svaret på spørsmålet: «Hva skjedde med resten av banken i det øyeblikket de oppnådde clear?» Og hvis det spørsmålet var forbløffende nok, så var det svaret avslørte, løsningen på total stabilitet. Her er da ikke bare oppdagelsen av det som hindrer en preclear i å «slette» sine mentale inntrykksbilder, men en åpenbaring som bokstavelig besvarer hvordan livet var … i skapelses øyeblikket. Som alt åpnet et nytt panorama av doingness som strakte seg ut over hver eneste dynamikk, og som ble oppsummert i uttrykket «Bring orden». Så ja – selv om Ron begynte med et storslått blikk på fortiden, skapte han innen Kongressen var ferdig, en historie som fortsetter å utvikle seg hver eneste dag, Fremtiden til Scientologi og den vestlige sivilisasjonen.

Les mer
kjøpe:
1 300 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 6

Mer om Clearing-kongressen i London

«Jeg vil gjerne fortelle dere noe om Dianetikks og Scientologis historie – et par ting som jeg aldri har betrodd noen før.

Har dere lyst til å høre det?» L. Ron Hubbard

Det var den 18. oktober 1958 i Royal Empire Society Hall i London.Og med disse ordene innledet Ron det som skulle bli hans mest berømte foredrag noensinne. For her var hans personlige beretning om den lange reisen mot å frembringe en ny tilstand av væren som Mennesket hadde drømt om i mer enn 2500 år ... en historie som bare kunne fortelles av mannen som gjennomlevde den ... Historien om Dianetikk og Scientologi.

Som det fremgår av åpningsordene hans, skulle det bli den mest omfattende redegjørelsen til dags dato for hva som motiverte hans søken etter svarene på menneskets gåter. Med hensyn til hva som fikk ham til å fortelle denne historien på dette stedet og på dette tidspunktet, er det første svaret innlysende: clearing.

Det hadde gått over ett år siden han sist hadde vært i England. Likevel hadde det som nå gjorde denne prestasjonen mulig, faktisk begynt i løpet av dette forrige oppholdet. For det var da han utviklet prosesser til å nå enhver case (Kontroll, Kommunikasjon og Havingness – London-kongressen om radioaktiv stråling, kontroll og sunnhet), som i sin tur hadde ansporet ham til å utvikle nye metoder til å undervise auditører (treningsdriller – Frihetskongressen), noe som revolusjonerte treningen av auditører.

Men det var noe mer – og det hadde i aller høyeste grad noe å gjøre med hvorfor dette var tidspunktet for det nå legendariske foredraget. Og selv om det kanskje ikke virker så innlysende i dag, fremstod tittelen alene som en ledestjerne for de som var til stede der i 1958: Dianetikk.

Ja, i året 1958 var det blitt en realitet at andre – ved hjelp av Scientologi – var i stand til å cleare. Men som Ron forklarte:

«De første Cleare ble lagd i 1947, og så prøvde jeg å lære andre å gjøre det. Og veldig raskt og kvikt, på ti år, var jeg i stand til å gjøre det. Det tok bare ti år, noe som er temmelig bra.»

1947 lå selvfølgelig forut for utgivelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.Det var Rons tidlige utvikling og praktisering av Dianetikk fra 1947 til 1949 (og det derav følgende kravet fra andre om å finne ut mer, slik at de også kunne auditere) som ansporet til utgivelsen av Bok En. Og hvis noen av de tilstedeværende fremdeles skulle ha det feilaktige inntrykket at den nåværende suksessen i clearing kunne tilskrives nyere prosesser fra de siste ti årene, fordrev Rons neste uttalelse den oppfatningen permanent:

«Reell clearing avhang av auditeringsferdigheten, og det var den eneste virkelige hindringen!»

Denne oppdagelsen løste problemene omkring auditørtrening, men betydningen av den var langt mer vidtrekkende. For selv om disse auditørene nå lagde Cleare, gjenstod fremdeles spørsmålet om hastighet: Hvor hurtig kunne det gjøres? Dessuten, hvis det var «auditørens ferdighet» som hadde hindret clearing, hva var så den reelle nytten av tidligere prosesser som lot til å «ikke virke» i hendene på mindre dyktige auditører? Dette var spørsmålene som åpnet helt nye horisonter for clearing og brakte Ron tilbake til utgangspunktet, emnet Dianetikk:

«Jeg rødmet temmelig mye i fjor da jeg fant ut at jeg ikke visste nøyaktig hva jeg gjorde i 1947 da jeg lagde Cleare. Det bemerkelsesverdige ved dette er at jeg på en eller annen uvitende, fomlende måte dypest sett visste det, men jeg kunne ikke formulere det. Jeg kunne ikke beskrive det.»

Alle faktorer vedrørende clearing, hvert påfølgende gjennombrudd helt fra begynnelsen og opp til nåtid, skulle gi svaret som Ron hadde lett etter siden 1947. Nærmere bestemt, ut fra hans oppdagelse av den virkelige kilden til mentale inntrykksbilder kom det et enda mer forbløffende gjennombrudd som besvarte et uløst spørsmål med hensyn til alle disse Cleare – «fullstendig stabile Cleare» – som Ron hadde frembrakt så mange år tidligere:

«Jeg kunne ikke gi noen forklaring på ti år. Hva skjedde med resten av banken?»

Svaret var ikke sletting. I stedet ble det funnet i et ord som markerte den neste store milepælen i Dianetikk og Scientologi: konfrontering.

Her får du altså den dramatiske historien om hvordan Ron vendte tilbake til de opprinnelige Dianetikk-prosedyrene fra 1947, idet han anvendte den aller nyeste Scientologi-teknologien. Dette skapte i sin tur en ny bølge av clearing som Ron senere skulle annonsere med overskriften: «Noe har skjedd!!!»

Dette var dessuten bare begynnelsen. For på toppen av det hele og med relevans for sfærer langt utenom auditeringssessionen, kom strukturen i forvirring og orden.Det løser den eldgamle gåten om skaping, er substansen bak mottoet «Bring orden» – som nå er å finne i hvert eneste Hubbard Kommunikasjonskontor (HCO) – og står til denne dag som det styrende prinsippet for hva en scientolog gjør.

Så ja, Clearing-kongressen i London var det rette tidspunktet og stedet.For selv om den begynte i fortiden, med Historien om Dianetikk og Scientologi, hadde Ron på det tidspunktet den var ferdig, fått en enda mer dramatisk historie på plass – en som fortsetter å utfolde seg for hver dag som går: Fremtiden til Scientologi og den vestlige sivilisasjonen.

« Congress Lectures