Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 5. ACC-et i London

Det 5. ACC-et i London

Det 5. ACC-et i London

L. Ron Hubbard kalte det «det største tekniske fremskrittet på åtte år». Selv om han ga et glimt av dette fremskrittet ved Clearing-kongressen i London, startet det helt store eventyret med anvendelse på Londons 5. ACC. Det hele kom fra 1947 engramkjøring, en teknikk som Ron brukte til å lage de første cleare, men som andre auditører kom til kort med. Men nå, når man brukte treningsdriller og andre auditører clearet folk, vendte Hubbard tilbake til disse teknikkene fra 1947, som ble «gjort smidige, ble demonstrert og viste seg å fungere i 1958». Engramkjøring i Scientologi kunne sammenfattes i et eneste beskrivende ord – konfrontering – den smadret hele tidssporet-okklusjoner og fikk preclear til å se skjulte erfaringsmønstre, nettopp den erfaringen som var nødvendig for å løse casen. Mens Hubbard hadde funnet hva han kalte den raske veien til Clear, forteller hans siste foredrag om dens verdi for trening: «Dere vet nå mer om sinnets anatomi enn noen annen gruppe i Dianetikk eller Scientologi noensinne har lært.» Og som høydepunkt fantes alt som dette ACC-et hadde ført til i boken Har du levd før dette livet? – et banebrytende vannskille angående global opplysning om tidligere liv, og dermed et fyrtårn som sprer den sannheten at hvert eneste individ er et åndelig vesen.

Les mer
kjøpe:
4 700 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 40

Mer om Det 5. ACC-et i London

Auditeringen av engrammer krever større ferdigheter av auditøren enn noen annen enkelt aktivitet som han kan holde på med. Det krever følsomhet, takt, uimotståelig kraft, ubestridelig besluttsomhet – som samtidig å akseptere svarene. Det krever kort sagt av en person at han kan det han driver med. L. Ron Hubbard

Det var den 27. oktober 1958. Etter å ha reist til London tidligere den måneden holdt L. Ron Hubbard Clearing-kongressen i London, hvor han annonserte det han beskrev som det største tekniske fremskrittet på åtte år – Engramkjøring i Scientologi. Det han hadde presentert for det brede Scientologi-feltet, var allikevel bare begynnelsen på det han nå fortalte om teknisk anvendelse. For når clearing i stort omfang nå var en realitet på grunn av gjennombrudd i auditørutdannelse, hadde Hubbard oppdaget at den avgjørende bestanddelen i disse resultatene ikke hadde vært å gå lavere inn på gradienten hos caser, men derimot auditørekspertise.

Derfor ble 72 studentauditører fra Tyskland, Hellas, Israel, Marokko, Sør-Rhodesia og Australia nå innskrevet på Det 5. avanserte kliniske kurset i London. De kom sammen i auditoriet i 7 Fitzroy Street og ventet spent på Rons åpningsforedrag. Og det de skulle oppleve – og ferdighetene de ville skaffe seg – ville ikke bare bringe clearing opp på et helt nytt nivå, men gi dem en oppdagelsesreise som ikke lignet på noen de hadde opplevd før.

For i de følgende fem ukene ville L. Ron Hubbard instruere disse auditørene i den nøyaktige anvendelsen av Scientologi-teknologi på 1947-engramkjøring – en teknikk han hadde brukt i Dianetikks tidligste dager for å frembringe cleare. Det var en metode han aldri hadde gjort allment tilgjengelig, fordi andre auditører ikke hadde vært i stand til å duplisere hans resultater ved å anvende den. Alt det hadde imidlertid endret seg.

«De tidligste metodene krevde auditeringsferdigheter som det ikke kunne undervises i på det tidspunktet, men som kan læres bort nå.»

Siden treningsøvelser nå var utviklet og i bruk og auditører frembrakte Cleare verden over, hadde Hubbard vendt tilbake til og forbedret disse teknikkene fra 1947. Han utga dem som «gjort smidige, demonstrerte og utprøvde i 1958». Med hensyn til hva det betydde, kunne det sammenfattes i ett enkelt vidtfavnende ord med enorme konsekvenser for clearing: Konfrontering.

«Teorien i auditering: Preclearen har mistet troen på sin evne til å se tilværelsen og dens deler i øynene og har vanskeligheter med å delta. Han er fanget i mange av de tingene han ikke har kunnet konfrontere, eller har blitt hindret i å konfrontere, eller som han har hindret andre i å konfrontere, eller som ikke eksisterte. På en gradvis måte blir troen hans på å kunne konfrontere tanke, tid, liv, energi, materie og rom forbedret. Reglen er: ’Finn noe preclearen kan konfrontere og gjør den evnen bedre.’»

Dermed var manuskriptet skrevet til det store eventyret som Det 5. ACC-et i London var. For som Hubbard hadde forutsett, var det et ACC som ville vise seg å bli «et helvetesbrøl». Men uansett dramaet var hans formål å utstyre disse auditørene med en omfattende forståelse av hver eneste fasett av denne nye clearingteknikken:

  • E-meterets historie og bruk – hvordan L. Ron Hubbard oppdaget meteret og hvordan han fant fram til den mannlig og kvinnelig clearavlesningen
  • E-meterutslag – det å frembringe utslag og hvordan man bruker meteret til å finne engrammer
  • Låser – definisjonen på dem, hvordan de fikk navnet sitt og hva de gjør
  • Typer av bilder – bevisst skapt, analytisk observert og reaktivt gjemt, og hvorfor en persons evne til å konfrontere livet er samsvarende med hans evne til å konfrontere sine egne bilder
  • Interesse – fellesnevneren ved alle engrammer som gjør det mulig å kjøre dem og hvorfor det er på denne måten
  • Datolokalisering – hvordan man finner datoer når man kjører engrammer
  • Auditeringsmetoder – opprinnelsen til det som skulle bli kjent som Munnkurvauditering
  • Fenomener i forbindelse med hele tidssporet – Hubbards utforskning av data fra hele tidssporet og et helt nytt perspektiv på den berømte bibelhistorien om delingen av Rødehavet
  • Språk – hvordan man får tilbake et språk fra tidligere på tidssporet

Disse nye teknikkene viste seg å være så kraftfulle at okklusjoner på hele tidssporet ble tilintetgjort. Dette førte til at et helt mønster av hittil skjult erfaring ble avdekket for preclearen, og det var nettopp den erfaringen som var nødvendig for å håndtere casen. Det som imidlertid var det viktigste var at Hubbard nå hadde bygget det han kalte den raske veien til Clear.

Det ACC-et førte til et helt nytt nivå for engramkjøring, men det er også legendarisk for det den auditeringen avslørte. For hvis folk flest den gangen mente at bare noen ganske få trodde på tidligere liv, så er det ikke lenger tilfellet i dag. Når det gjelder årsaken til dette, behøver man bare å se på hvordan L. Ron Hubbard avslørte et helt erfaringsområde som tidligere hadde vært skjult for mennesket. Og som et vitnesbyrd om dette arbeidet: De opplevelsene fra tidligere liv som ble avdekket under disse oppdagelsesreisene på hele tidssporet, er boken Har du levd før dette liv? Og selv om den boken inspirerte til avisoverskrifter da den ble utgitt, viser historien nå at den markerte en endring i retning av noe uendelig mer betydningsfullt: verdensomspennende opplysning når det gjaldt realiteten av tidligere liv og dermed den sannheten at ethvert individ er et åndelig vesen.

« ACC Lectures