Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Kongressen om menneskets tilstand

Kongressen om menneskets tilstand

Kongressen om menneskets tilstand

Det hadde vært et tiår med monumentale oppdagelser og banebrytende teknologi mot målet Clear. Det begynte med Bok en i 1950 og fortsatte hvert eneste år siden. Her er da den Kongressen som innledet det neste tiåret og plasserte Scientologi som helhet på veien mot Opererende Thetan. Alt sammen fulgte etter definisjonen på OT som «vitende og villig årsak over alle dynamikker». For mens alle tidligere anstrengelser siktet mot å cleare folk på førstedynamikken, åpnet Ron Kongressen med denne overraskende erklæringen: «Det jeg har kommet til denne Kongressen med, var hvordan man clearer dem på den første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende og åttende dynamikken.» Enda mer overraskende var gjennombruddet som gjorde det mulig: Ansvar og den skjellsettende teknologien om overter og withhold. Her finner du teknologi som spenner over alle dynamikker fra individet via ekteskapet til hele regjeringer. Her er også det veldig lange overblikket over overt–motivator-sekvensen gjennom rekker av livstider, og hvorfor hele tidssporet virker så uklart. Endelig finner du foredrag etter foredrag som nå er legendariske i seg selv – Ansvar, Overter og withhold, Hvorfor folk ikke liker deg og Din case. Teknologi hentet fra Rons første forskning på OT og det avgjørende kritiske punktet for case-utbytte – i dette ligger nøkkelen til ansvar på alle dynamikker, og følgelig din vei til tilstanden OT.

Les mer
kjøpe:
1 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mer om Kongressen om menneskets tilstand

Hvis definisjonen på Opererende Thetan er å være vitende og villig årsak over alle dynamikker, så kan vi med det samme se at ansvar henger sammen med å skape en Opererende Thetan. L. Ron Hubbard

1950-årene: Det begynte med Bok En og fortsatte gjennom hvert av de følgende årene – med det ene monumentale gjennombruddet etter det andre, milepælsteknologi etter milepælsteknologi, i retning av ett eneste mål: CLEAR.

1960-årene: Et tiår som begynte med et nytt og enda mer strålende mål: OPERERENDE THETAN (OT).

Evigheten: Når man som OT ser tilbake på hvor det begynte: KONGRESSEN OM MENNESKETS TILSTAND.

Av så stor betydning var 1. nyttårsdag da L. Ron Hubbard enda en gang inntok scenen i Shoreham Hotel i Washington, D.C.Faktisk hadde alt bygd seg opp til dette øyeblikket, denne begivenheten. For for hvert år som gikk, økte fremdriften, en fremdrift som i 1959 var større enn noen gang:

  • Siden de tidligste dagene hadde Ron vært i stand til å cleare andre. De revolusjonerende gjennombruddene i treningen av auditører hadde ført til at de nå gjorde det samme – individuell clearing var blitt en realitet
  • Rons neste mål var å gjøre det raskere og lettere, så det kunne cleares enda flere. I løpet av det siste året var også dette blitt oppnådd, med metodene til å oppnå clearing i stor målestokk for tusener om gangen – gjennom ko-auditering
  • Og til slutt, også i 1959, fikk vi Rons etablering av et administrativt hovedkvarter som skulle fungere som en stabil base for all fremtidig forskning, og som det sentrale dissemineringssenteret som skulle spre det overalt – Saint Hill Manor i England

Om det allerede hadde vært en storm av aktiviteter i 1959, ble det imidlertid en orkan da Ron avsluttet året med en 30 dages turné rundt om i verden til hver eneste sentralorganisasjon: Scientologi var blitt en global bevegelse.

Denne globale turneen tjente til å konsolidere de vidtrekkende operasjonene i Scientologi, men formålet med den hadde en langt større betydning sett i lys av hvor Ron nå var på vei med sin oppdagelse av den essensielle forskjellen mellom Clear og OT. For mens Dianetikk begynte med clearingen av et individ, hadde Scientologi nå ekspandert på alle dynamikkene.Og det var gjennombruddet med hensyn til OT og oppnåelsen av det:

«Vi har prøvd å cleare folk på førstedynamikken, og vi kan cleare folk på førstedynamikken, men de er ikke Cleare på den andre og tredje, la meg fortelle dere det.

Og det jeg har tatt med meg til denne Kongressen, er hvordan man clearer dem på den første, andre, tredje, fjerde, femte, sjette, sjuende og åttende dynamikken.»

Her er altså teknologien som forandret hele den fremadrettede kraften i Scientologi, og som nå dekker Broen fra de nederste nivåene til de høyeste tilstandene av OT.

Her er teknologi som spenner over alle dynamikker – fra individet til ekteskap, og fra grupper og organisasjoner til hele nasjoner.

Her er faktisk teknologi som er så naturlig for hva det vil si å være en scientolog, at den er representert i den øvre trekanten av selve Scientologi-symbolet.

Dette gjennombruddet er: Ansvar.

Og teknologien som er vendepunktet for planetarisk clearing på alle dynamikkene: Overter og Withhold.

«Så her skifter vi fra uansvarlig til ansvarlig, fra skyld til styrke, og alt sammen på et øyeblikk.

Dette er den nye begynnelsen for Scientologi.»

Og i dette ligger styrken i hva Ron blottla på sin mest berømte Kongress gjennom tidene.

« Congress Lectures