Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Menneskets håp

Menneskets håp

Menneskets håp

Med synlige beviser og ikke bare tro påviste Ron at det virkelig finnes en udødelig ånd med en uendelig overlevelseskraft – en bevissthet-om-bevissthet-enhet som er selve individet. I og med at vitenskap endelig skaffet mennesket den teknologien som fant for det den sjelen som vitenskapen selv så lenge hadde nektet det, ble mange tusen års tro innenfor religionens område til en realitet som enhver person kan virkeliggjøre her og nå.

Les mer
kjøpe:
160 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 1

Videoer

Excerpt

gcui_scientology_videos:video_node_classicsquote_hope_title

Mer om Menneskets håp

Dette arbeidet innebærer ikke et opprør. Det innebærer ikke engang et vagt ønske om noen av disse tingenes bortgang. Det eneste det innebærer, er det håpet at Mennesket igjen skal kunne stå på egne ben, finne seg selv i et veldig forvirret, mekanistisk samfunn, og gjenvinne noe av den lykken, noe av den oppriktigheten og noe av den kjærligheten og vennligheten som det ble skapt med.
L. Ron Hubbard

Fra tidenes morgen har Mennesket verdsatt håpet om at det kunne oppnå en større frihet, at livet inneholdt et potensial som oversteg det daglige slitet med byttehandel og fortjeneste. Dette håpet, uttrykt av de største religiøse lederne gjennom århundrene, har igjen og igjen fornyet dets styrke til å se fremtiden i øynene. Men uten noen praktiske metoder til å gjøre håpet til virkelighet, forble målet om en større frihet for de fleste – hvis ikke for alle – en fjern og uoppnåelig drøm.

Så med starten på det 20. århundret kom det raske og enestående fremskritt innenfor naturvitenskapene som avdekket et vell av ny informasjon om universet. Men på samme tid begrenset disse vitenskapene sin forskning til den materielle verdenen og overså eller til og med benektet menneskesjelens eksistens.

Dette var bakgrunnen for L. Ron Hubbards 25 år lange søken etter løsningen på Menneskets gåte. Ved å bruke redskapene og metodologien fra det 19. århundrets vitenskap på den samlede kunnskapen fra tusener av års religiøse lære, søkte han en forståelse av nøyaktig hvem og hva Mennesket var.

Så i 1952 kom han frem til en historisk oppdagelse. Med synlige beviser og ikke bare tro, påviste Ron at det virkelig finnes en udødelig ånd med en uendelig overlevelseskraft – en bevissthet-om-bevissthet-enhet som er selve individet. Videre oppdaget Ron med de samme vitenskapelige metodene at han kunne spore opp livet til denne bevissthet-om-bevissthet-enheten ... liv etter liv etter liv.

Disse bemerkelsesverdige oppdagelsene innebar intet mindre enn berøringspunktet mellom vitenskap og religion som man så lenge hadde lett etter, der vitenskapen skaffet til veie teknologien som fant sjelen for Mennesket, som vitenskapen så lenge hadde nektet det. Og med dette ble mange tusen års tro innenfor religionens område til en realitet som enhver person kan virkeliggjøre her og nå.

Slik ble en ny religion født, verdens første, fullstendig praktiske religion – Scientologi.

« The Classics