Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Clearing-kongressen

Clearing-kongressen

Clearing-kongressen

Invitasjonene sa det hele – «Vi klarte det!» Her er tilstanden clear: dimensjonene, frihetene og kjennetegnene ved den. Ingen andre steder er den så grundig beskrevet. Ron definerer clear i «friheter fra», og viser de forskjellige trinnene på veien for å bevege en hvilken som helst person opp til denne tilstanden, herunder håndteringen av nåtidsproblemer og ARC-brudd. Det hele kulminerer i en «magisk knapp» som er i stand til å åpne enhver case, og oppsummeres i ett ord: Hjelp.Slik Ron beskriver det, håndterer det «noe i stil med dynamitt» – det splitter valenser, eksterioriserer preclearer og plasserer folk i session som tidligere ikke engang vagt var i stand til å bli auditert. Like i hælene på Hjelp som «hjerteblodet i de øvre dynamikkene», kommer målestokken for dømmekraft: Hvor mange dynamikker beregner en person på umiddelbart? Men baksiden av medaljen utgjøres av de negative dynamikkene – området med psykiatere og skaperne av atombomben. Hvoretter Ron så avslører hvordan man kan bringe et vesen i en tilstand hvor det kan fortsette å være årsak på tross av en hvilken som helst grad av voldelighet i en verden som er blitt gal. I dag eksisterer det titusener av cleare fordelt over nesten hvert eneste land på jorden. Her er øyeblikket, udødeliggjort på disse foredragene, da den første ble bekjentgjort.

Les mer
kjøpe:
1 600 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mer om Clearing-kongressen

VI KLARTE DET!

En Clear: en person som er villig og bevisst årsak over sitt eget liv, kroppen sin og omgivelsene sine, og uten et reaktivt eller underbevisst sinn. L. Ron Hubbard

Det var våren 1958, og det var ett ord som spredte seg som en tidevannsbølge gjennom Scientologi-verdenen: CLEAR.

Det som var oppnådd, stakk imidlertid langt dypere enn den første individuelle oppnåelsen av denne tilstanden. Faktum var at Ron hadde lagd Cleare fra 1947 og opp gjennom hele 1949, før utgivelsen av Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet.Hele formålet med Bok En var jo å gjøre gjennombruddene og teknologien bredt tilgjengelig slik at andre kunne gjøre det samme.

Likevel, mens Ron fortsatte å lage Cleare gjennom sin egen personlige auditering av andre, kunne ikke det samme sies om andre. Det var derfor han i over åtte år kontinuerlig fortsatte å forbedre prosessene. Ja, han gjorde det for å gi prosessene større anvendelighet som nådde dypere med raskere utbytte for preclearer.Men han jobbet også for å utvikle prosesser som andre auditører kunne klare å bruke. Derfor hadde Ron viet minst halvparten av forskningen sin til trening.

Selv om denne forskningen gikk jevnt fremover, kom gjennombruddet i 1957 med utviklingen av auditørtreningsdriller (TR-er) som helt bokstavelig revolusjonerte auditørtreningen (Frihetskongressen).)

Som et fullstendig bevis på dette faktumet kom en bragd som strakk seg langt utover Rons åtte år med forskning etter utgivelsen av Bok En. Det var virkelig bedriften som markerte vendepunktet for et 2500 år gammelt mål:

«I desember 1957 ble den første Cleare lagd av en annen enn meg selv.

Dette var utbyttet. Dette var frukten av årene.

kan vi få mange Cleare. Vi kan få tusener av Cleare. Og hvis vi kan få det, kan vi få en sivilisasjon.

Så dette var flaskehalsen – andre auditører kunne egentlig ikke cleare folk. Og denne flaskehalsen er splintret i diamantbiter.

Andre folk kan cleare andre. Og på den måten er vi på vei.» L. Ron Hubbard

Det var en periode med stigende forventning gjennom de første seks månedene av 1958, med scientologer som leste artikler med tittelen «Oppnåelsen av Cleare», «Hvordan man tester for ’CLEAR’» og «Lær hvordan man clearer». Men i dette ligger en enda mer dramatisk historie. For selv om hver eneste scientolog kan se tilbake med ærbødighet på øyeblikket for denne første, historiske bedriften, så er det alt det andre året 1958 brakte med seg, som er Scientologi i dag.

  • Hva er den siste komponenten – i tillegg til disse Treningsdrillene – som Ron trente disse auditørene med, og som er det essensielle verktøyet for hver eneste auditeringssession i dag? Utviklingen, fabrikasjonen og bruken av det første Hubbard elektrometeret (E-meteret).
  • Hva er den «magiske knappen» som han oppdaget og gav til disse auditørene for å få folk i session som tidligere ikke på noen måte var auditerbare, som splitter valenser, helbreder psykosomatiske sykdommer, flytter ridger ut av hoder og eksterioriserer preclearer? Faktisk en som ikke bare åpner caser på Førstedynamikken, men som er mottoet for scientologer og gjør verdensomspennende clearing mulig? HJELP.
  • Og alt dette er å finne i den fullstendige strukturen i betingelsene for auditering – fra nåtidsproblemer til ARC-brudd – pluss Faktorene i Clear – thetan, sinn, kropp og universer – samt den fullstendige beskrivelsen av En Clears frihet.

Med hensyn til hvor permanent denne bedriften var, fantes det noe annet som hver eneste scientolog gjenkjenner i dag: Rons personlige design og produksjon av det første Cleararmbåndet.

Enda mer omfattende var selve svaret til hver eneste scientolog på spørsmålet: «Hva gjør Scientologi?» Og det hele lar seg oppsummere i en eneste setning: «Den clearer folk.»

Noe som også forklarer hvorfor akkurat den definisjonen på Clear smykket plakaten utenfor Shoreham Hotels West Ballroom ... og hvorfor flere heldige hotellgjester, tiltrukket av denne plakaten, hadde meldt seg på og deltok i en Kongress som var ulik alle andre.

Og slik hadde det seg at Ron i juli 1958 – med rommet badet i lys og kameraer kjørende med fargefilm – gikk på scenen med Faktumet clearing.

For selv om Ron skulle fortsette å arbeide i mer enn et kvart århundre for å gjøre det enklere og raskere for hvert eneste vesen å nå det målet som det så lenge har søkt etter, er dette den legendariske kongressen hvor Clear for første gang ble en realitet, prestasjonens øyeblikk udødeliggjort.

« Congress Lectures