Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Anvendelse av spillteori på prosessing

Anvendelse av spillteori på prosessing

Anvendelse av spillteori på prosessing

Da det kom frem at bestanddelene i spill var grunnleggende for auditering, avholdt Ron et meget spesielt profesjonelt kurs. Mens han hadde fremlagt teorien om spill og dets anvendelse i foredragene Botemiddel for havingness – Hvorfor spill, begynte han nå å instruere studenter i den nøyaktige anvendelsen av spill-teori i auditering. Her finnes de tre faktorene som ligger til grunn for fenomenet «å sitte fast i en gevinst». Her er også hans dyptgående forklaring på en intet spill-tilstand. Med henblikk på anvendelse av spesifikke prosesser, ble tre foredrag viet Seks nivåer av prosessing. Denne foredragsserien samlet mange av de fremskrittene som utgjør substansen i Scientologi: Tankens grunnbegreper inneholder teknologi som er så viktig at den siden kom til å utgjøre en sentral bestanddel i standard auditering. Og som en endelig sammenfatning av hva det innebar, var det intet mindre enn midlet til å gjenopprette en persons kontroll over sin egen skjebne. For som Ron fortalte auditører: «Dere er ekspertene med hensyn til bevissthet. Og dere bruker denne bevisstheten til å gjøre ham bevisst om barrierene og gjøre ham bevisst om frihet. Og hvis dere gjør det perfekt, vinner dere. Og det er auditerings-spillet.»

Les mer
kjøpe:
1 300 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 9

Mer om Anvendelse av spillteori på prosessing

Du prøver ikke å finne noe galt til å rette opp hos preclearen. Heller enn det, prøver du å finne ut hvordan du kan gjøre ham bedre. Du trenger faktisk ikke engang å se etter en barriere mot at han skal bli bedre for å kunne gjøre bedre, fordi det er visse ting han burde være i stand til å gjøre. Og derfor er vi ikke forferdelig interesserte i hvorfor han ikke kan gjøre dem, men vi er interesserte i at han gjør dem. L. Ron Hubbard

I februar 1956 hadde Ron vært i London i fem måneder. Hans formål var ikke bare å konsolidere organisasjonsstrukturen i Scientologi i Storbritannia, men å oppdatere auditører på de tekniske fremskrittene fra de foregående to årene, mens han samtidig utviklet hvordan å disseminere, for å åpne slusene. Og den responsen det skapte, var på alle måter en suksess uten sidestykke.

På organisasjonsfronten var Hubbard-assosiasjonen av scientologer internasjonalt vokst ut av sine daværende lokaler og flyttet til større lokaler i Brunswick House på det travle Palace Gardens Terrace. Samtidig kom det gang i disseminering, både hva angikk offentlighetens kjennskap til Scientologi og dens anvendelse i samfunnet. For mens Ron personlig leverte en rekke berømte offentlige foredrag på New Lindsey Theatre – som var mer enn fullt – hadde han også fått landsdekkende anerkjennelse i aviser som portretterte ham som «pioner» på «sinnets uutforskede områder og utover det». Hva angår hvor omfattende hans dissemineringsanstrengelser egentlig var – var et typisk eksempel en erkebiskop, som nå også var student på det profesjonelle kurset, som kjørte den nest siste listen i Selvanalyse på menigheten i Ancient Catholic Church of the Good Shepherd i Chelsea.

Men hva som var enda mer bemerkelsesverdig og av største viktighet for LRH, var serien av uovertrufne tekniske utviklinger som var blitt gjort i løpet av disse få månedene. I oktober 1955 hadde Ron nemlig begynt å levere Det 4. avanserte kliniske kurset (ACC) i London, hvor han holdt foredrag for auditører om gjennombrudd som var fundamentale for alle caser, og trente dem i et arsenal av nye prosedyrer. Så med ACC-et stadig for full fart, påbegynte han regelmessige foredrag – Møte for auditører i London. Og med ACC-uteksaminerte som nå anvendte de siste utviklingene på et bredt utvalg av preclearer, kombinert med LRHs supervising av instruksjonene gitt disse London-auditørene, var det en faktor som viste seg å være krumtappen i auditering: Spill.

Denne faktoren var faktisk så viktig at Ron begynte levering av et svært spesielt profesjonelt kurs. For mens han hadde beskrevet teorien i spill og dens anvendelse i foredrag på Auditørers møte i London, tok han nå på seg å instruere studenter i den eksakte kodifisering og anvendelse av Spill-teori i prosessing. Det var teknologi som var så overordnet all auditering, at det kulminerte i milepælen Scientologi: Tankens grunnbegreper.

Livet er et spill. Hva som var langt viktigere, og som Ron innprentet disse studentene, var viktigheten for prosessing av en betraktning som praktisk talt lå til grunn for hele sporet – et menneske må ha en restriksjon for å kunne ha frihet.

«Du sier: ’Jeg vil gjøre denne preclearen fri.’ Hvordan gjør du ham fri? Gi ham i det minste én barriere.

Han må ha noe å være fri fra. Hvis han ikke er noen steder, eksisterer ikke friheten hans. Han er i en veldig dårlig forfatning hvis han ikke har noen restriksjoner eller barrierer. Og det er bevist ved det faktum at bare ved å gjenopprette folks barrierer, bringer vi dem opp i intelligens, opp i evne, opp i lykke og gir dem et spill.»

Så her var anvendelsen av Spill-prosessing på auditering, med et batteri av relaterte data og anvendelser:

  • Energi – ved å gni tanker mot et stykke energi, kan en thetan få det til å forsvinne
  • Valgfrihet – dens forhold til havingness
  • Barrierer – en havingness som er et problem man ønsker å bli fri fra
  • Not-knowingness – hvordan det er en av barrierene og begrensningene i et spill
  • Mock-uper – hvordan en persons vekt ble økt fra 100 til 115 kilo under forskning, som et resultat av mock-uper han dyttet inn i kroppen sin
  • Handlingssyklusen – dens forhold til frihet, havingness og problemer
  • Seks Nivåer av Prosessing – deres utvikling og anvendelse i Spill-prosessing
  • Forvirring – hvordan man avhjelper den ved å introdusere et stabilt datum
  • Evaluering – definisjonen på evaluering er å prøve å påtvinge preclearen auditørens realitet, som ikke er preclearens realitet

Med den vellykte fullføringen av dette profesjonelle kurset, hadde Ron utgitt en så avgjørende teknologi at den berørte alle etterfølgende utviklinger og tok sin plass som en sentral komponent i standard auditering. Og som et avsluttende resymé av hva det representerte, var det ikke mindre enn metoden til å gjenopprette veseners kontroll over sin egen skjebne.

«Du er en auditør. Du håndterer en persons thinkingness og livingness og følgelig kan du forandre hans sinn. Og disse tingene er teoretisk sett sanne, men de fungerer ikke i det fysiske universet med dramatisering og handling. Akkurat som en person kan fortsette i all evighet med å dramatisere et sinne-engram uten at det blir slitt ut, så kan han fortsette i all evighet med å leve i dette universet uten noensinne å bli nok bevisst om det til å pløye seg i en annen retning, ikke sant? Så han kunne fortsette for evig på et ubevisst grunnlag.

Du er eksperten i bevissthet. Og dere bruker denne bevisstheten til å gjøre ham bevisst om barrierene og gjøre ham bevisst om frihet. Og hvis dere gjør det perfekt, vinner dere. Og det er auditerings-spillet.»

« ACC Lectures