Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 4. amerikanske ACC-et

Det 4. amerikanske ACC-et

Det 4. amerikanske ACC-et

«Hver gang vi kan håndtere en litt vanskeligere case, oppdager vi at en enklere case håndteres hurtigere.» Med henblikk på å håndtere alle caser, hadde L. Ron Hubbard et gjennombrudd som kunne oppsummeres i et enkelt, kraftfullt ord – Beingness. Det som fulgte var helt nye LRH-data om Beingness-auditering, som satte preclearen i stand til å være eller ikke-være hva som helst. Her er nøkkelen til å bremse den nedadgående spiralen og flytte en beingness fra Kompulsiv Beingness til Selvdeterminert Beingness – og videre rett opp til Viten. Gjennombruddene innenfor trening var ikke av mindre betydning, med studenter som ikke bare lærte hva de skulle auditere, men også hvorfor. Det var en tilnærming til auditørtreningen som ingen ACC-studenter kunne ha forventet. Snarere enn å instruere i teori, videregav han dataene ved å auditere gruppen. Det innebar 48 sessioner på emner som omfattet Andredynamikken, fantasi, å endre ideer, eksteriorisering og eierskap. Og med et meter – E-AR-400-meteret – til å demonstrere stoffskiftetesten, forklarte Hubbard forholdet mellom thetan og kropp hva angår stoffskifte, med studenter som sjekket sitt stoffskifte på E-AR-400 meteret før gruppesessioner. Da det 4. amerikanske ACC-et var ferdig, gikk oppimot 30 auditører straks i gang med å arbeide i feltet og skapte det ene mirakelet etter det andre ved å anvende disse gjennombruddene av L. Ron Hubbard.

Les mer
kjøpe:
8 300 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 74

Mer om Det 4. amerikanske ACC-et

Jeg prøver å utdanne noen mennesker som har tilstrekkelig forståelse av det å leve, av livingness i seg selv slik at de kan oppnå resultater bare fordi de forstår det, ikke fordi vi måtte tegne et stort kart. Og ikke fordi vi har en masse prosesser slik at vi kan si til noen: «Hvis du bare går ned denne bestemte stien herfra til dit som en prosess så vil preclearen bli bra.» L. Ron Hubbard

Det var den 15. februar 1954 og L. Ron Hubbard skulle til å levere et ACC ulikt noe annet. Fremskrittene innenfor teknologi var så store og den spenningen som var skapt av mirakelresultatene fra utdannede auditører i feltet var så intens, at det var vanskelig å imøtekomme alle kurssøknadene.

Det 3. ACC-et var nettopp avsluttet, og med Hubbard-assosiasjonen av scientologer nå etablert som en permanent base i Phoenix, Arizona, holdt Hubbard knapt nok pause før han begynte leveringen av Det 4. amerikanske avanserte kliniske kurset tre dager senere på 616 North 3rd Street . Med en verdensbefolkning på flere milliarder av preclearer var hans fokus stadig det samme: å gå inn lavere på gradienten når det gjaldt utdannelse for å gjøre enhver auditør i stand til å håndtere enhver case, samt gå lavere inn på gradienten når det gjaldt auditeringsteknikker slik at selv «umulige» caser kunne knekkes av en hvilken som helst auditør.

Med det målet for øye hadde Hubbard allerede gjort et nytt skjellsettende gjennombrudd som ble uttrykt med et enkelt kraftfullt ord som allikevel hadde vidtrekkende implikasjoner – beingness.

«Du materialiserer ting med din egen beingness. Du ser dette mest-universet her ute bra nok hvis du er villig til å ha nok beingness til å innrømme det beingness.»

Hva som deretter fulgte var splitter nye LRH-data om hvordan man avhjelper beingness hos en preclear med Beingness-auditering – prosesser som setter en preclear i stand til å være eller ikke være en hvilken som helst ting.

«Vi har evnen til å være ting på en selvdeterminert, sikker måte. Det er en slags beingness. Enhver kan få noe ut av å kjøre denne auditeringen utelukkende på et selvdeterminert grunnlag. Han får en sterk visshet om at han kan være den ene tingen, den andre tingen eller noe helt annet. Det neste du vil se er at han blir mer og mer og mer fri til å observere omgivelsene, til å være i omgivelsene, han har mindre og mindre ting som han er nødt til å bekjempe.»

Og igjen, ikke mindre betydningsfullt var gjennombruddene innenfor utdannelse. For hva L. Ron Hubbard søkte å formidle til auditørene på Det 4. ACC-et var langt mer enn evnen til mer eller mindre automatisk å utføre en prosess (selv om en slik nærmest automatisk utførelse faktisk ga resultater). Det som var avgjørende var auditørens forståelse – at han ikke bare visste hva han auditerte, men hvorfor.

Med hensyn til hvordan Hubbard ville oppnå dette, så dreide det seg om en måte å utdanne på som ikke en av disse ACC-studentene kunne ha ventet seg. For istedenfor ren teoretisk utdannelse auditerte han i stedet gruppen for å formidle dataene. Det innebar 48 sessioner på emner som omfattet Andredynamikken, fantasi, å endre ideer, eksteriorisering og eierskap. Derfor lærte studentene ved å motta prosessene og ved å oppnå deres resultater. På den måten fikk de subjektiv realitet som gjorde dem i stand til å bruke det de hadde lært til å auditere andre.

Disse gruppeauditeringsessionene var faktisk så viktige for fremtidig forskning at L. Ron Hubbard insisterte på at det ikke skulle være noen usette variabler som kunne utydeliggjøre en analyse av case-resultater. I stedet for den sedvanlige praksisen med å sette studenter sammen som hadde behov for reparasjon eller simpelthen ønsket mer auditering, arrangerte han derfor rom med nylig anskaffede båndspillere slik at studenter kunne avspille opptakene av gruppeauditeringsessionene og motta dem igjen – direkte fra Hubbard.

Så, etter hver serie av gruppeauditeringssessioner ga han en oversikt over den teorien som ligger bak den auditeringen han nettopp hadde gitt. Et godt eksempel: I sitt legendariske foredrag: «Hva preclearen din prøver å gjøre», forklarer han detaljert thetanens grunnleggende hensikter og hvordan en auditør ved å forstå disse kan forbli i kontroll over sessionen.

Dette var heller ikke alt dette ACC-et hadde å by på når det gjaldt tekniske fremskritt. For i det aller første foredraget instruerte Hubbard disse auditørene i noe som i dag er en vesentlig del av standard auditeringsprosedyre – test av basal metabolisme. Han brukte et lite meter, E-AR-400, til å vise testen mens han forklarte hvordan forbindelsen mellom thetanen og kroppen påvirker stoffskiftet – data som er så grunnleggende for enhver vellykket session at ingen auditør eller pc kan unnvære dem. Og under dette ACC-et stod det E-AR-400-meteret i et rom slik at hver student kunne sjekke og/eller håndtere sin metabolisme før gruppesessioner.

Og alt det ovennevnte er bare et glimt av de uvurderlige dataene i disse foredragene som nå er tilgjengelige for første gang, bl.a.:

  • Straightwire – hvorfor det er den beste prosessen å kjøre på en som er eksteriorisert
  • Evaluering og Invalidering – deres anatomi, hvordan de relaterer til sammenstøt og tap, og håndteringen
  • Å leve – hvordan det kan deles opp i beingness og kommunikasjon
  • Å være levende – et menneske er så levende som det har håp og drømmer, og hvordan dets evne til å postulere fremtiden gjenvinnes

Da Det 4. ACC-et sluttet den 26. mars, strømmet omkring 30 utvalgte auditører tilbake i feltet og tok ivrig i bruk de auditeringsevnene de hadde skaffet seg. Virkningen fra L. Ron Hubbards gjennombrudd ga gjenlyd i hele Scientologi-verdenen og skapte mirakelsuksess etter mirakelsuksess som fant veien til Rons hovedkvarter i Phoenix, til og med før det neste ACC-et som begynte tre dager senere.

Og som for å understreke de fremskrittene som var gjort ytterligere, representerte dette ACC-et ennå en milepæl som i sannhet står som den mest historiske datoen i Scientologis historie: den 18. februar og etableringen av den første Scientologikirken.

« ACC Lectures