Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 3. amerikanske ACC-et

Det 3. amerikanske ACC-et

Det 3. amerikanske ACC-et

Etterspørselen på L. Ron Hubbards personlige instruksjon, fra auditører i vest, var så stor at han planla et «Vestlig instruksjonskurs» i Phoenix, Arizona. Jublende vestlige Dianetikk-utøvere og scientologer visste neppe hvor velbegrunnet deres begeistring var. Selv om emnet var SOP 8-C, hadde Hubbard allerede videreutviklet dens bruk med en spesiell utgave av SOP 8-C, en som kunne brukes når man auditerte en gruppe. Men hvis studenter opplevde dette gjennombruddet på den forutgående kongressen, så var det som ventet dem på det 3. amerikanske ACC-et, ikke bare SOP 8-C for å oppnå Theta-clear, men SOP 8-O for å nå et enda høyere mål: Opererende thetan. SOP 8-O var rettet mot en eksteriorisert thetan, og den var en videreutvikling av en prosedyre som var direkte involvert i å gjenskape en thetans evne til å håndtere energi. Som LRH sa: «Dere arbeider på det høye nivået av knowingness til thetanen. Og selvfølgelig er dens potensial for knowingness total.» Således fremkom en rekke ferdigheter, inklusive Åpningsprosedyre 8-C, som ble anvendt sammen med den nest siste listen i Selvanalyse, både på caser på de lavere nivåene og på eksterioriserte thetaner. I tillegg til tekniske fremskritt markerte det 3. ACC-et en organisatorisk nyhet da Phoenix ble det nye hjemmet for Hubbard Association of Scientologists’ hovedkontor.

Les mer
kjøpe:
8 800 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 73

Mer om Det 3. amerikanske ACC-et

SOP 8-O er naturligvis en teknikk som, på en gradientskala, ganske enkelt øver opp thetanens evner slik at han kan se, høre, snakke, sende ut elektrisitet, komme med postulater, kontrollere andre kropper enn sin egen og gjøre andre ting som ligger godt innenfor dens evner. L. Ron Hubbard

Så intens var etterspørselen, fra auditører som bodde i det Vestlige USA, etter å bli trent av L. Ron Hubbard personlig, at han kort etter starten på Det første avanserte kliniske kurset i Camden, New Jersey, berammet det han kalte et «Vestlig klinisk kurs» til tidlig i 1954.

Mens to av hans medarbeidere reiste i forveien til Phoenix, Arizona, for å forberede både det Avanserte kliniske kurset og kongressen som skulle gå forut for det, fullførte Hubbard leveringen av Det 2. ACC-et og forlot Camden kort etter. Siden han ikke hadde vært i Phoenix på to år, var de vestlige Dianetikk-utøverne og scientologene overstrømmende begeistret. Men de var neppe klar over hvor velbegrunnet begeistringen deres var. For mens alle i Scientologiverden snakket om Standard Operasjonsprosedyre 8-C (SOP 8-C), hadde Hubbard allerede videreutviklet bruken av den til uante høyder, noe som i høy grad inkluderte en spesiell form for SOP 8-C for auditering av en gruppe.

Men om studenter for første gang fikk vite om dette gjennombruddet på Den vestlige kongressen, var det ikke annet enn en forsmak på det som ventet dem når Det 3. amerikanske avanserte kliniske kurset startet den 4. januar 1954. For her underviste L. Ron Hubbard ikke bare i SOP 8-C til å oppnå Theta-clear med, men også i den fulle anvendelsen av Standard Operasjonsprosedyre 8-O til å nå et enda høyere mål med: Opererende Thetan. SOP 8-O henvendte seg til en eksterior thetan og markerte utviklingen av en prosedyre som i seg selv gjenopprettet en thetans evne til å håndtere energi og til å gi liv.

«Problemet er todelt og en av disse delene er dette: Han tror at mest-universet er farlig for ham. Den villfarelsen bringer du ham ut av. Det er den første halvparten av SOP 8-O, og den andre halvparten er å godt og grundig overbevise ham om at han er pokker så farlig for mest-universet.»

Skjønt SOP 8-O sto i fremste rekke på Det 3. ACC-et, instruerte L. Ron Hubbard studentene i et bredt register av relaterte ferdigheter, fenomener og oppdagelser angående en thetans iboende evner og auditørens rolle i å oppnå dem, inkludert:

  • Hvordan en preclear kan utruste mest med liv – med sin egen utrustning av livingness
  • Hvordan ikke-utrustning og utrustning i fortid, nåtid og fremtid er de beste tingene en person utfører
  • Hvordan injisering av livingness og beingness i et individ bevirkes gjennom Livingness-prosessing
  • Hvordan Prosessing av Mot forholder seg til avklarethet
  • Og hvordan Åpningsprosedyre 8-C brukes sammen med den nest siste listen i Selvanalyse på både lavnivå-caser og eksterioriserte thetaner.

Men ut over alt annet Det 3. ACC-et innebar med hensyn til tekniske fremskritt, markerte det også et vendepunkt i organisasjonsmessig etablering og den utstrakte dissemineringen av nye oppdagelser. For selv om den kontinuerlige etterspørselen etter Hubbards personlige instruksjon allerede hadde resultert i anskaffelse av nye lokaler i New Jersey to ganger – var det her han fant den ideelle lokaliteten og boligen til å ta ham godt inn i fremtiden. Med det for øye, og med et kompleks av kontorer i flere bygninger, flyttet L. Ron Hubbard alle operasjoner og sørget for permanent etablering av hovedkvarteret for Hubbard-assosiasjonen av scientologer i Phoenix, Arizona.

Dermed startet det første kapittelet i Scientologis æra i solens dal, en æra som for alltid ville være kjent som Skapelsen av menneskelige evner.

« ACC Lectures