Utgiver av New York Times og den internasjonale bestselgende forfatter L. Ron Hubbard

Det 1. amerikanske ACC-et

Det 1. amerikanske ACC-et

Det 1. amerikanske ACC-et

Uansett hvilke høyder L. Ron Hubbard hadde nådd med oppdagelsen av lovene for theta-universet og potensialene for OT, skulle hans neste trinn bli enda mer monumentalt. For med igangsettelsen av de Avanserte kliniske kursene (ACC-ene), siktet han spesifikt mot å utvikle prosesser og trene auditører til å oppnå disse potensialene hos ethvert vesen. Og på det 1. amerikanske ACC-et kom disse resultatene fra Hubbards skjellsettende oppdagelser om eksteriorisering og sammenhengen mellom nettopp eksteriorisering og rehabiliteringen av et vesen til den opprinnelige tilstanden. Som han fortalte auditørstudentene: «Dere skal ikke betrakte eksteriorisering som en prosess. Det er ikke en prosess. Det er en naturlig tilstand, som vi gjenetablerer hos en preclear.» Her forklares ikke bare dens teori og mekanismer, men også hvordan man oppnår den gjennom de sju trinnene i Standard Operasjonsprosedyre 8 (SOP 8). L. Ron Hubbard åpnet en klinikk i den samme bygningen, og hele veien gjennom ACC-et – og under hans direkte overvåkning – auditerte ACC-studentene preclearer, fra dem som ikke hadde noe kjennskap til Scientologi, til dem som var «umulige» caser. Auditørenes etterspørsel etter L. Ron Hubbards personlige instruksjon fortsatte å vokse. Hans reaksjon? Det fulgte ikke mindre enn åtte ACC-er i de neste 12 månedene, og det kulminerte i ruten til eksterior OT-evner.

Les mer
kjøpe:
9 900 Nkr
Gratis forsendelse for For tiden kvalifisert for gratis forsendelse.
På lager Forsendelse innen 24 timer
Format: CD
Foredrag: 70

Mer om Det 1. amerikanske ACC-et

Jeg fant ut at hver gang jeg trente en auditør godt, når han så gikk ut i samfunnet, var det en økende sirkel av lys som spredte seg fra ham. L. Ron Hubbard

Med fullføringen av Philadelphia doctorate-kurset, Scientologi 8–8008 og Faktorene hadde L. Ron Hubbard oppdaget potensialet til Opererende Thetan og veien til å oppnå dette. Men uansett hvilke høyder han nå hadde nådd, skulle hans neste trinn innen forskning og utvikling bli enda mer betydningsfullt. Nemlig forbedringen og forenklingen av prosedyrer og prosesser inntil enhver auditør kunne anvende dem, for at ethvert vesen skulle kunne oppnå disse potensialene.

Med dette målet for øye åpnet han åtte kontorer i tredje og fjerde etasje i 726 Cooper Street i Camden, New Jersey, til det som i starten ble kalt Spesielt kurs i avansert teknikk.Faktisk var kurset så spesielt at fra en flom av søkere ble bare de tolv beste auditørene på planeten utvalgt til å delta – bokstavelig talt håndplukket av Hubbard selv.

Og slik gikk det til at L. Ron Hubbard på denne historiske dagen i oktober 1953 holdt åpningsforedraget på det aller første Avanserte kliniske kurset. I løpet av de neste seks ukene instruerte han auditører i sine skjellsettende oppdagelser om eksteriorisering og hva det har å gjøre med rehabiliteringen av et vesen til naturlig tilstand. Hubbard redegjorde for den eksakte teorien og mekanismene i forbindelse med eksteriorisering, og hvordan dette kunne anvendes med teknikkene i Standard Operasjonsprosedyre 8 (SOP 8). Han understreket at eksteriorisering ikke er en prosess, men den naturlige tilstanden som blir gjenopprettet for enhver preclear.

Etter å ha etablert SOP 8 som metoden til å oppnå eksteriorisering, tok Hubbard for seg teorien om og anvendelsen av det som lå bak hvert av prosedyrens sju trinn. Dette omfattet så monumentale gjennombrudd som:

  • Skaping av rom – de naturlige prinsippene for et åndelig vesens evne til å operere som en eksterior thetan
  • Ankerpunkter – og hva de har å gjøre med å opprettholde preclearens rom mellom seg selv og kroppen, samt auditørens rolle i å rehabilitere preclearens evne til å skape og forandre dette rommet og få det til å forsvinne
  • Gjennomtrengning – den virkelige forklaringen på hvordan en thetan vet. Og med dette følger også hvordan gjennomtrengning forholder seg til beingness, havingness og en thetans evne til å generere nok energi til å gjøre praktisk talt hva som helst
  • Faktorene i subjektiv auditering kontra objektiv auditering – definert og utredet med hvorfor og når hver av dem benyttes.

Men det var mer. Hubbard åpnet en klinikk i den samme bygningen, og i løpet av ACC-et – og under hans direkte overvåkning – auditerte studentene preclearer som omfattet alt fra nytt publikum uten tidligere kunnskap om Scientologi, til de mest «umulige» caser. Dette ga ham et testområde hvor han kunne utforske og forbedre teknikkene sine ytterligere. Og det var nettopp på denne måten at Ron oppdaget hvordan man kan lodde dybdene i menneskers aberrasjon og løse den ved å anvende oppdagelsene og teknikkene fra de aller høyeste nivåene av beingness.

I dette lå også historien om hva som kom til å hende i løpet av det neste året. For selv om det Avanserte kliniske kurset allerede var i gang (og også selv om Hubbard insisterte på at han bare ville trene en liten gruppe utvalgte), var det ikke lenger slik at auditører verden over bare «søkte» om å delta – de krevde det. Og L. Ron Hubbards reaksjon på dette er nå sagnomsust: intet mindre enn åtte forskjellige Avanserte kliniske kurs i løpet av en periode på 12 måneder, med til sammen mer enn 500 foredrag, som skulle kulminere i veien til eksterior OT-evne.

Så velkommen til det Avanserte kliniske kurset. Og til der hvor det hele begynte – i Camden, New Jersey, den 6. oktober 1953.

« ACC Lectures