National Indie Excellence Awards

Den nasjonale Indie-prisen for beste bok

Den nasjonale Indie-prisen for beste bok-konkurransen bedømmes av et uavhengig ekspertpanel fra alle aspekter av forlagsvirksomhet. I stedet for å fremheve noen spesifikke elementer, anerkjenner disse prisene de bøkene som demonstrerer et ubestemmelig samarbeide mellom elementer, som til sammen utgjør en fremragende presentasjon.

Konkurransen belønner små til mellomstore trykkerier, samt uavhengige og selvstendige utgivere som er på vei frem som betydningsfulle faktorer i forlagsverdenen.

Vinner 2009, beste innvendige design
Håndbok for preclearer
Finalist 2009, beste design av omslag
Veien til lykke — kirkeversjon
Vinner 2008, beste design av omslag
Scientologi: Et nytt syn på livet
Vinner 2008, beste innvendige design
Vitenskapen om overlevelse
Finalist 2008, beste design av omslag
Dianetikk: En vitenskaps utvikling
Finalist 2008, beste innvendige design
Selvanalyse
Vinner 2008, beste innvendige design
Håndbok for preclearer
Finalist 2008, beste innvendige design
Veien til lykke