The Congresses and ACCs—It All Comes Together

Kongressene og ACC-ene – Det hele kommer sammen

Alle bestanddelene av hele L. Ron Hubbards sti med forskning og utvikling kombineres til å gi en dybde i forståelse uten sidestykke – idet den oppbygges trinn for trinn i løpt av hvert påfølgende øyeblikk med oppdagelse.

Kongressforedragene – Hubbards spesielle begivenheter hvor han bekjentgjorde sitt siste banebrytende gjennombrudd til alle scientologer og til offentligheten.

Foredragene til De avanserte kliniske kursene – de fortløpende opptakene av forskning og utvikling med LRHs dyptgående undervisning av og demonstrasjoner for auditører om anvendelsen av gjennombruddene som ble gjort kjent på kongressene.

Foredragene til de profesjonelle kursene – Hubbards foredrag til de profesjonelle kursene utgjorde ryggraden i de kursene auditører skulle gjøre for å motta et sertifikat, og de inneholdt en omfattende beskrivelse av både de seneste auditeringsprosedyrene og de spesifikke prosessene.

Et kronologisk studium av kongressene, foredragene til De avanserte kliniske kursene og De profesjonelle kursforedragene gir den ultimate utdannelsen i Scientologi – hvert nytt fremskritt er en milepæl i menneskets forståelse av mennesket, og samlet er det veien til åndelig frihet og udødelighet.

Den fullstendige samlingen av L. Ron Hubbards foredrag er nå tilgjengelig for første gang, og representerer et studium som ikke kan sammenliknes med noe i tidligere tider.