Binding Industries Association Awards

Foreningen for innbindingsindustriens pris

Foreningen for innbindingsindustriens årlige fremragende produkt-pris anerkjenner fremragende eksempler på håndverk og feilfri teknisk gjennomførelse i forlagsbrasjhen.

Fortreffelig produkt 2010
Førsteplass i klebeinnbinding

Hvordan man får et bedre forhold til andre
Fortreffelig produkt 2009
Førsteplass i foliepregning

Saint Hill-foredrag om organisering
Formler for å leve
Anerkjennelsespris 2009
Andreplass i foliepregning

Saint Hill-foredrag om organisering
Formler for å leve
Fortjenestesertifikat 2009
Tredjeplass i klebeinnbinding

Selvanalyse