kr160,00 Din pris
Endelige, definitive, autoritative og intet mindre enn storslåtte. Slik er disse monumentale foredragene som Ron gav som det endelige utropstegnet for legenden som bærer navnet Saint Hill Special Briefing-kurs.For i sine aller siste Briefingkursforedrag – og fra det utsiktspunktet... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I en avgjørende tid, når det trenger det mest, har Mennesket blitt fratatt selve de kvalitetene som dets fremtidige overlevelse avhenger av. Mer spesifikt, kvalitetene i lederskap.Derfor kom Ron med dette udødelige budskapet, et foredrag han anså som så viktig at han fikk... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Orgtavlen overgikk alt Mennesket tidligere hadde forstått om emnet organisering, den omfatter hele livet i seg selv, og den beskriver formål, innrettingen av formål for hvert av dets medlemmer, et innebygd system for å korrigere seg selv for å forhindre mot-formål – og alt sammen går parallelt... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Med den første teknologien som noen gang har eksistert for observasjon, og spesifikt for konfrontering, er her Rons skjellsettende foredrag som avdekker den avgjørende betydningen treningsdrillene (TR-ene) har. Her er også gjennombruddet som gir coachen... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hva som står som selve grunnlaget for LRH organiseringsteknologi er også den første faktiske teknologien til organisering. Hubbard beskriver de grunnleggende lover og stabile dataer som styrer emnet og han viser hvordan de anvendes. Selv om disse lovene utgjør selve grunnmønsteret... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I 1960-årene fastslo L. Ron Hubbard kriteriene for en helt ny filosofi. Den ville ikke kreve at man skulle ta for seg personens sinn og krevde derfor ingen auditering. Men fordelene ved den måtte være raske, varige og så tydelige for personen at han umiddelbart ville gjenkjenne sannheten. Resultatet... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I et foredrag med en enorm rekkevidde fastslår Ron at Scientologi fortsetter de tradisjonene som har skapt denne planetens og dette universets store sivilisasjoner, og oppfyller deres fineste og eldste ambisjoner. Og fordi nettopp disse ambisjonene finnes i alle menneskers hjerte, vil en velformulert... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Da L. Ron Hubbard kom frem til tilstandene oppdaget han metoden til å eliminere «skjebnen» fra menneskets lot for tid og evighet. Veien til å oppnå dette går gjennom full anvendelse av tilstandsformlene: Krise, Normal, Overflod, Powerbytte og Power.... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Her fjerner L. Ron Hubbard århundres forvirring og mysterier som har samlet seg omkring det gamle spørsmål: «Hva er sannhet?» Og fordi ingenting innenfor området menneskelig filosofi kommer i nærheten av den dybden av forståelse som finnes i dette ene foredraget, er visdommen i det nært forbundet... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Med teknologi direkte fra Faktorene Her finner du svaret på et spørsmål som thetaner spekulerer over i hele sin uendelige levetid: Bør man innrømme beingness eller ikke innrømme beingness? Ron gir en inngående beskrivelse av dramaet hvordan en thetan innrømmer beingness... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Her er for første gang en definisjon av ekteskapsforholdet, ikke med ord som «til døden skiller oss ad», men i form av «vesener» og «postulater». Fra dette synspunktet dukker ikke bare de nøyaktige årsakene til et sviktende ekteskap opp, men en nøyaktig teknologi til å gjenforene partnere... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Barn er thetaner som befinner seg i små kropper, et avgjørende datum som gir det eneste perspektivet de kan forstås fra. Etter at han har fastslått de sanne dataene om hva barndommen er, gir Ron en fullstendig teknologi både for å leve med og auditere barn. Og utover alt... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
En storslått historie, et eventyr uten sidestykke. Men mer enn noe annet, her er sagaen om det frie vesen – de feilene det gjorde, hvorfor det gjorde dem og hvordan de førte til dets endelige nederlag. Men en ny frihetssyklus har begynt. Thetaner kan etter et uendelig langt... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Etter hvert som han viser hvordan et vesens nedgang fra knowingness til ikke-forståelse følger parallelt med Toneskalaen, beskriver han i detalj konsekvensene når energisk, forstående liv forsøker å kommunisere med død, ubevegelig materie. Før Scientologi var denne minkende spiralen ugjenkallelig.... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Her er grunnene til at noen dynamikker er spesialiserte og andre er generelle, hva dette betyr, og konsekvensene for alle scientologer når én dynamikk innvirker på en annen. For hvordan kan noen oppnå varig åndelig frihet når deres egne samfunn, som... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Den har ikke noen bølgelengde, posisjon i rom eller plassering i tid. Den er hva Ron kaller «en primær oppdagelse innenfor området menneskeheten». Det å isolere og identifisere den har gitt oss løsningene på livet som en helhet. Og med Rons detaljerte skildring av dens potensial, river Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hva er det ene datumet som enhver scientolog kan kommunisere til familie, venner og verden – et datum som i løpet av noen minutter kan forvandle apati til entusiasme og ubevegelighet til handling? I et foredrag som er blitt legendarisk gir L. Ron Hubbard sitt udødelige svar. Etter hvert som sannheten... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Med hensyn til livet skisserer Ron anatomien i forvirring, og illustrerer hvorfor et stabilt datum er langt mer verdifullt enn et stykke logikk. Med hensyn til auditering kan fenomener som rutinemessig forekommer mellom auditør og preclear, både i og utenfor auditeringsrommet, forstås uttrykt i forvirring... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Uten kunnskapen om sinnet, ånden og livet som ble oppdaget i Scientologi, har utdannelse ikke bare manglet elementer som er vesentlige for å lykkes, men manglene har forkrøplet sivilisasjoner. Derfor kommer Ron med en svært spesifikk redegjørelse for hvordan man forvandler et sviktende utdannelsesområde... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hva er en optimal hastighet? Hva er en optimal temperatur? Hva er en optimal farge? Svarene er alt annet enn like fra person til person. Selv så dagligdagse ting som valg av underholdning, bedømmelse med hensyn til god smak, spising, drikking – praktisk talt alt i livet, faktisk – er styrt av en... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Alt sammen begynte med en overraskende oppdagelse som gav den spesifikke knowhowen – for formelen er nøyaktig – for å få sannhetene i Scientologi ut til alle deler av samfunnet. Da den først ble innført, frembrakte denne formelen «magiske» resultater, noe som øyeblikkelig skapte en ekspansjonsboom,... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Når villigheten til å ta ansvar for andre omfatter et stort område og er fri og fryktløs, kan selv én person spre et teppe av innflytelse langt utover sin egen umiddelbare nærhet. Det er som L. Ron Hubbard erklærer, et fenomen som trosser fornuftig forklaring. I et budskap... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I det han tar en ny kikk på De åtte dynamikkene, gir Ron en klassisk fremstilling av forholdet mellom dynamikkene og Toneskalaen. Han begynner med en første beskrivelse av dynamikkene som «en gradientskala for universet». Som den første beskrivelsen av hva Ron kaller «individueringsteorien»,... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Den vestlige sivilisasjonens overlevelse står på spill. Den virkelige faren ligger i stedet på lur i selve beskaffenheten til det som truer menneskeheten som et hele – individuell aberrasjon.Derfor er det bare en organisasjon med en teknologi til å konfrontere og håndtere... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Alt mens tomatplanter hevet seg opp i 6 meters høyde var ekspertene enige i at L. Ron Hubbards forskning utgjorde «en oppdagelse av umåtelig stor betydning for alle gartnere». Men den virkelige bakgrunnen var en mye større historie. En oppdagelse som var fremkommet fra Hubbards nye undersøkelse... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Formålet forblir hva det alltid har vært – å cleare hver eneste person på jorden. Men selv om de tekniske prosedyrene lenge har eksistert for å nå det målet, krever et så betydningsfullt foretagende også noe annet. Spesifikt, det som skal til for å forsikre at det som auditører leverer til... Finn ut mer>>