kr9 900,00 Din pris
Uansett hvilke høyder L. Ron Hubbard hadde nådd med oppdagelsen av lovene for theta-universet og potensialene for OT, skulle hans neste trinn bli enda mer monumentalt. For med igangsettelsen av de Avanserte kliniske kursene (ACC-ene), siktet han spesifikt mot å utvikle... Finn ut mer>>
kr7 300,00 Din pris
L. Ron Hubbard holdt foredrag morgen, ettermiddag og kveld og overvåket ACC-ko-auditeringsteamene mellom foredragene, og han sporet en mangel på vellykkede auditørprestasjoner til en manglende forståelse av de grunnleggende definisjonene i Dianetikk og Scientologi. Mens dette... Finn ut mer>>
kr8 800,00 Din pris
Etterspørselen på L. Ron Hubbards personlige instruksjon, fra auditører i vest, var så stor at han planla et «Vestlig instruksjonskurs» i Phoenix, Arizona. Jublende vestlige Dianetikk-utøvere og scientologer visste neppe hvor velbegrunnet deres begeistring var. Selv om emnet var SOP 8-C, hadde... Finn ut mer>>
kr8 300,00 Din pris
«Hver gang vi kan håndtere en litt vanskeligere case, oppdager vi at en enklere case håndteres hurtigere.» Med henblikk på å håndtere alle caser, hadde L. Ron Hubbard et gjennombrudd som kunne oppsummeres i et enkelt, kraftfullt ord – Beingness.... Finn ut mer>>
kr3 900,00 Din pris
Hvis hvert av de foregående ACC-ene hadde markert et banebrytende fremskritt – eksteriorisering, livingness, beingness – så var det som skjedde i løpet av det 5. amerikanske ACC-et akkurat like betydningsfullt. Det handlet om universer, eller som... Finn ut mer>>
kr6 200,00 Din pris
L. Ron Hubbard hadde holdt fem ACC-er i et rivende tempo: 317 foredrag på 147 dager. Til tross for at auditørferdighetene hadde økt, var det ingen som kunne nå hans resultater. I søkingen etter hvorfor, gjorde Hubbard en altavgjørende oppdagelse – Duplisering. «Auditører... Finn ut mer>>
kr4 400,00 Din pris
L. Ron Hubbard isolerte øvelsene og prosessene som hadde vist seg å være de mest anvendelige i hendene på andre auditører, og konsentrerte dem i Intensiv Prosedyre – en auditerings-prosedyre hvormed en preclear kunne oppnå eksteriorisering og øve... Finn ut mer>>
kr2 900,00 Din pris
Helt fra begynnelsen av de Avanserte kliniske kursene hadde L. Ron Hubbard utviklet prosesser som det kunne undervises i, og som auditører kunne anvende. Som følge av det «vet vi nå hvordan og nøyaktig hva vi skal undervise i for å frembringe auditører».... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
For å trene et stort antall auditører, hadde Ron åpnet et Hubbard profesjonelt colege, som nå leverte sitt første profesjonelle kurs. Da han gikk opp på podiet for å holde det første foredraget, gikk det et sus av forventning gjennom forsamlingen. Ron gikk rett på sak og fortalte om en forbløffende... Finn ut mer>>
kr4 700,00 Din pris
«Det blir et stort sjokk for Dianetikk-utøveren å oppdage at selv om vi har den Andre Boken om Dianetikk, så handler den utelukkende om eksteriorisering. Det blir et stort sjokk. Men det er først og fremst fordi de aldri leste den Første Boken.» Da snakket L. Ron Hubbard om Dianetikk... Finn ut mer>>
kr1 600,00 Din pris
Ettersom den ene faktoren, som var viktig for vellykket auditering, nå var grundig beskrevet i Dianetikk 55! og til fulle ble undervist om på det niende amerikanske ACC-et, var emnet kommunikasjon tilsynelatende blitt fravristet alle... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
Da det nå kom forespørsler etter LRH-bøker fra så fjerne steder som Kairo og Tel Aviv, fastslo Ron at en mer sentral plassering var nødvendig for å overvåke utviklingen av Scientologi internasjonalt. Derfor ble Founding Church of Scientology etablert i Washington, D.C.... Finn ut mer>>
kr5 700,00 Din pris
London var allerede et sted som hadde stor betydning for Scientologi, spesielt som følge av L. Ron Hubbards foredrag av november 1952 (Beherskelsen av theta), som han holdt som en forberedelse til Philadelphia doctorate-kurset. Ikke nok med at det som... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
Som et resultat av Rons fortsatte forskning på de Seks grunnleggende prosessene, kom Seks Nivåer av prosessing, som nådde ut til enda flere caser og hadde et nivå som nådde ned under alt som tidligere var gjort. Så avgjørende var denne teknologien at han bestemte seg... Finn ut mer>>
kr2 100,00 Din pris
Etter å ha avsluttet det fjerde London-ACC-et og kurset om Rehabilitering av valgfrihet for profesjonelle, tok Ron nesten ikke pause i programmet sitt med å forbedre auditør-ferdigheter. Den neste fasen var praktisk utdanning i de nyeste prosessene,... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
Da det kom frem at bestanddelene i spill var grunnleggende for auditering, avholdt Ron et meget spesielt profesjonelt kurs. Mens han hadde fremlagt teorien om spill og dets anvendelse i foredragene Botemiddel for havingness – Hvorfor spill, begynte han nå å instruere studenter... Finn ut mer>>
kr2 900,00 Din pris
Med bakgrunn i trusselen om krig mellom «stormaktene» hadde L. Ron Hubbard nettopp gitt London-kongressen om menneskelige problemer. Der introduserte han introduksjonskurset Effektivitetskurs for personell og kunngjorde at Arbeidets... Finn ut mer>>
kr4 900,00 Din pris
Tross den opphissede offentlige debatten om radioaktivt nedfall, kunne ingen av «ekspertene» ha avslørt dets historie på hele tidssporet. Og som en følge var ingen i stand til å identifisere den virkelige trusselen. Du kan ikke føle det. Du kan ikke ...’ Dette er engramvendingene... Finn ut mer>>
kr4 900,00 Din pris
USA, England og Russland hadde nå alle atomvåpen, alle sammen mye farligere enn noe annet i historien. Men hva diplomatene deres ikke hadde, som Ron gjorde auditørene oppmerksom på, var noen som helst kunnskap om «det minste lille grunnprinsippet... Finn ut mer>>
kr2 600,00 Din pris
Med CCH-er hadde Ron funnet midlet auditører kunne løse selv den «hardeste» casen med. Selv om prosessene krevde den utholdenhet og de evner som en auditør på Tone 40 var i besittelse av – et nivå som bare Clear og OT-er var kvalifisert til – så hadde Ron allerede offentliggjort løsningen... Finn ut mer>>
kr4 700,00 Din pris
«Vi går akkurat nå inn i en romopera-alder. Og vi er kanskje de eneste menneskene som vet noe som helst om hva onkel Sam og onkel Khrushy står overfor.» Mens Sovjetunionens leder Khrusjtsjov jublet over den russiske satellitten Sputnik og Russlands nyvunne overtak i romkappløpet,... Finn ut mer>>
kr3 900,00 Din pris
Etter å ha annonsert at clearing var et faktum på Clearing-kongressen, viet Ron nå det tjuende Amerikanske ACC-et til en fyllestgjørende oppramsing av grunnprinsipper. Idet han fortalte sine studenter: «Ved hvert eneste fremskritt i Dianetikk eller Scientologi har vi beveget... Finn ut mer>>
kr4 700,00 Din pris
L. Ron Hubbard kalte det «det største tekniske fremskrittet på åtte år». Selv om han ga et glimt av dette fremskrittet ved Clearing-kongressen i London, startet det helt store eventyret med anvendelse på Londons 5. ACC. Det hele kom fra 1947 engramkjøring,... Finn ut mer>>
kr1 600,00 Din pris
Ved Suksesskongressen avdekket Ron oppdagelser om en thetans overordnede evne til å bringe orden og dermed sørge for lederskap. Ingen personifiserer disse kvalitetene bedre enn auditøren – og hermed signalerte det 21. amerikanske ACC-et en ny fase. Det betydde en enorm utvidelse... Finn ut mer>>
kr1 775,00 Din pris
Redskapene fantes nå, så auditører rutinemessig kunne frembringe cleare. Selv om tiden alene forbød trening av nok profesjonelle auditører til å individuelt cleare hver eneste person og slik prestere global clearing, hadde L. Ron Hubbard allerede funnet løsningen: Finn ut mer>>
kr3 900,00 Din pris
Etter en velbesøkt kongress, hvor han overbrakte et spesielt budskap til australske scientologer om deres unike ansvar for Scientologi, presenterte LRH på det første Melbourne ACC-et, noe av enda større betydning. For da det nå var kartlagt mange ruter til Clear, vendte han tilbake til det høyere... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
Mens 50-tallet gikk over i historien, kom 60-tallet brølende til live. På Kongressen om menneskets tilstand hadde Ron sørget for at hele Scientologi satte kurs mot OT da han bekjentgjorde gjennombruddet om Ansvar og teknologien om overter og withhold.... Finn ut mer>>
kr2 900,00 Din pris
Fra L. Ron Hubbards oppdagelse av de fire faktorene som er forutsetninger for enhver session i auditering – Hjelp, Kontroll, Kommunikasjon og Interesse – kom en ny æra av case-utbytte, som strakte seg fra bunnen til toppen av Broen. Disse faktorene,... Finn ut mer>>
kr1 300,00 Din pris
Etter at clearing-teknologien var blitt utviklet, sammen med metodene til å trene auditører i å anvende den, løste HGC-er caser en etter en. Æraen med uforanderlige og ensartede resultater var kommet. Som Ron sa til det 22. ACC-et: «Vi har rett og slett kartlagt en rute, ikke bare gjennom livet... Finn ut mer>>
kr2 100,00 Din pris
Foruten å håndtere alt det andre som krevde hans oppmerksomhet, hadde L. Ron Hubbard gjennom syv og et halvt år gitt mer enn 1000 foredrag på Avanserte kliniske kurs og Profesjonelle kurs – en samling av teknologi som i detalj beskrev ethvert tenkelig aspekt av sinnet og ånden, og som kartla... Finn ut mer>>