kr160,00 Din pris
Fra hans eventyrlige ungdom i Den amerikanske vesten hvor det gikk hardt for seg, til hans lange reise gjennom det stadig mystiske Asia; fra hans søken gjennom to tiår etter livets essens, til triumfene Dianetikk og Scientologi – slik er historien Ron forteller i et foredrag så legendarisk at den... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Siden tidenes morgen har Mennesket søkt å frigjøre sjelen fra kroppen og slik oppnå udødelighet. Med bakgrunn i dette storslåtte dramaet, avslører Ron hvordan Scientologi – som henter fra og bygger på tenkende menneskers ambisjoner og bedrifter gjennom 10 000 år – representerer en historisk... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Dianetikk: Den moderne vitenskap om mental sunnhet, den mest populære boken som noensinne har blitt utgitt om menneskesinnet, skapte en enestående strøm av anmodninger fra allmennheten om personlig veiledning fra forfatteren. Dette foredraget er det første Ron innspilte om... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Etter å ha undersøkt livets helhet i dets mangfoldighet og kompleksitet, isolerte Ron en fellesnevner for alle levende ting – Tilværelsens dynamiske prinsipp: Overlev! Hvordan gjaldt da overlevelse for Mennesket og dets daglige tilværelse? Ved å... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I sin etterforskning innenfor undervisningsområdet oppdaget L. Ron Hubbard den avgjørende underliggende forutsetningen som er fullstendig utelatt i alle undervisningssystemer. Mer spesifikt, det har aldri eksistert en utdannelse i selve det å studere.... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I dette klassiske utsagnet om individets søken etter sannhet, skisserer Ron de sentrale prinsippene som gjør Scientologi forskjellig – prinsippene som hver person gjør bruk av i sin egen personlige søken etter å oppdage sannhet. Etter hvert som enkeltpersoner fortsetter... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Detaljene i en historie som ikke fortelles noe annet sted handler om alltid å observere og spørre, alltid granske menneskets kunnskap for å finne svar om sinnet, ånden og livet, og – når man ikke finner det man leter etter – å begi seg inn i helt ukjent territorium. For dette er den veien Ron... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Med synlige beviser og ikke bare tro påviste Ron at det virkelig finnes en udødelig ånd med en uendelig overlevelseskraft – en bevissthet-om-bevissthet-enhet som er selve individet. I og med at vitenskap endelig skaffet mennesket den teknologien som... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I en verden som stormer hodestups mot en usikker fremtid, hvordan kan én enkelt person styre sin egen skjebne? Må han stumt vente på det neste uforutsette slaget? Eller skal han forsøke på alle mulige måter, ved hjelp av en hvilken som helst plan,... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hva er livet?Det var det sentrale spørsmålet L. Ron Hubbard stilte da han gikk i gang med å oppklare den menneskelige tilværelses gåte. Han kom frem til en fullstendig forbløffende oppdagelse – en som plutselig klargjorde alle livets forskjellige fenomener: Livet... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Da Ron fortsatt var en ung mann på universitetet, oppfordret han fakultetsmedlemmer til å bruke prinsipper fra fysikken på sinnets område. Dette var en helt ny tilnærmingsmåte. Og fordi ingen besvarte utfordringen, påtok Hubbard seg oppgaven selv. Han avdekket et vell av svar om mennesker... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
De som oppnår mer med mindre anstrengelse, er mer villige, mer dugelige og faktisk mer effektive. De er bedre egnet til å ta avgjørende beslutninger. Det er et helt nytt perspektiv på effektivitet – ikke i en mekanisk forstand, men i form av tanke, emosjon og anstrengelse. Her er dessuten forklaringen... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Andredynamikken, tilskyndelsen til å overleve for familien og kommende generasjoner, har lenge vært en kilde til mysterier og forvirring. Det er derfor ikke et ubetydelig gjennombrudd at man omsider kan besvare spørsmålet om hvordan man oppnår en overflod av overlevelse i denne vesentlige delen... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Sinnet ditt: Det er din konstante ledsager. Likevel har Mennesket praktisk talt ikke visst noen ting om hvordan det virker. Og fra ekteskap som ender med skilsmisse til karrierer som havner i frustrasjon, kan så godt som alle menneskelige kriser spores tilbake til Menneskets... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
L. Ron Hubbard utforsker historien om menneskets forskning og undersøkelser innenfor området som har å gjøre med den menneskelige ånden. Etter hvert som mekaniske teknologier ble dominerende, dukket det ikke frem noe parallelt som tok religionen inn på området dagligdags anvendelse.Dermed... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Den har blitt kjøpt og solgt i tusen dramaer. Den har blitt prekt om fra hver eneste prekestol – debattert, bestridt, fordømt og forherliget. Og uten noen midler til nøyaktig å måle eller angi størrelsen av den, har naturvitenskapene enten ignorert den eller benektet selve eksistensen av den.... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hva skjer når noen setter et helt tanke- og handlingsområde «på automatikk»? Eller hele ens liv? Dette foredraget omhandler disse mentale mekanismene som undergraver en persons beslutningsevne, og hvordan de kan gjenkjennes i en selv og i andre. Dette er en avgjørende evne.... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Et usedvanlig drama har utspilt seg over tusener av år. Menneskets lange søken etter å løse mysteriet om «den andre fyren» – og dermed å kjenne seg selv – fant ikke bare sitt uttrykk i filosofi og religion, men til og med i krig og erobring. Når L. Ron Hubbard tolker denne bemerkelsesverdige... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Den har ingen masse eller plassering. Den er ikke energi. Likevel er den levende. Og den gir liv. Slik er kjennetegnene til «en enhet som gir liv» – kilden ikke bare til all tanke, men til alt som er anstendig, etisk og edelt. Dette er faktisk Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Den forråder individers største håp, splitter familier, fremkaller opprør i organisasjoner og kaster nasjoner ut i kaos. Hvilket ondartet frø vokser i menneskesinnet som ikke bare forhindrer individer i å «tenke riktig», men tvinger dem til å sette sin ufornuft ut i handling? Med isoleringen... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Det ene ordet «frihet» uttrykker ikke bare grunnleggende rettigheter, så som ytringsfrihet og religionsfrihet, men mange andre livsviktige begreper: mulighet, valg, sikkerhet og til og med lykke. Likevel gjør nettopp den kraften det har at det er mottakelig for misbruk for skadelige formål, stikk... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Her finner du den bemerkelsesverdige historien om hvordan én mann, statsmannen Perikles fra Athen, forestilte seg en bedre fremtid for menneskeheten – en fremtid uten tyranni. Dessuten, for å oppnå denne bedre fremtiden fullstendig, har vi her Rons personlige historie om hvordan han holdt sine oppdagelser... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Å dømme ut fra presset og bekymringene som er forbundet med dette emnet, er få mennesker klar over pengenes virkelige formål og funksjon. Etter som Ron beskriver den korrekte rollen de spiller med hensyn til å være til hjelp i individers, gruppers og kulturers overlevelse, blir klart at penger... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Siden de første atomvåpnene ble utplassert, har mennesker overalt levd med muligheten for at alt de har kjært kunne bli tilintetgjort. For mange er det eneste forsvaret et håp om at det aldri vil skje. Etter hvert som antallet land med atom- og kjernevåpen har steget, er... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
I sin søken for å avdekke svarene på livet og Mennesket, oppdaget Ron at alle livsformer er motiverte av én enkelt kommando: Overlev! Men det var fortsatt spørsmål. Nøyaktig hva er liv og hvordan oppnår det sitt formål om overlevelse? I dette foredraget... Finn ut mer>>
kr160,00 Din pris
Hjelp gjennomsyrer alle deler av livet. Likevel innser få mennesker hvor mye det avgjør overlevelsen deres. For villigheten til å gi og motta hjelp ligger på bunnen av alle menneskelige reaksjoner og all oppførsel. Hvordan øker man en persons sikkerhet, forbedrer hans evne til å kommunisere med... Finn ut mer>>