Hewlett Packard

Hewlett Packard

Hewlett Packard også kjent som HP, et multinasjonalt amerikansk firma grunnlagt i 1935 og en av verdens største forsørger av it-utstyr og -applikasjonsløsninger. HP har spesialisert seg i utvikling og fremstilling av alle former for digital hardware, inkludert en bred vifte av digitale printere og bildebehandlings produkter. Opptegnelser føres løpende i hele Europa og i verden for antallet av sider produsert på en gitt trykkmaskin, og de kundene som overstiger verdensrekorden, anerkjennes av både Hewlett Packard og forhandleren deres, Visutech, med en æresbevisning for prestasjonen.

Overgår alle andre trykkere i Europa med 200 000 000 avtrykk
september – 2009
Verdensrekord for 4 588 616 avtrykk på HP 5000
juli – 2008
Verdensrekord for 4 935 836 avtrykk på HP 5000
oktober – 2008